දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිගන හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Trainee Supervisor - Digana

Granton International

රු 45,000 - 60,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දිගන
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දිගන

New Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operator - Digana
Data Entry Operator - Digana

Excellent Job Pvt Ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - නිෂ්පාදන සහයක - මහනුවර
නිෂ්පාදන සහයක - මහනුවර

Sithumina Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
Sales Representative - Digana

Imexma Minerals (pvt) ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
Trainee Assistant - Digana

Granton International

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Assistant - Manikhinna
Sales Assistant - Manikhinna

Manthara Fashion

රු 20,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!