වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Townace 1987
Toyota Townace 1987

250,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu journer (L) 1986
Isuzu journer (L) 1986

1,000,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maxxi 2008
Mahindra Maxxi 2008

32,900 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota ලයිට්ටෙස් බඩි ලොරි 1982
Toyota ලයිට්ටෙස් බඩි ලොරි 1982

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota toyata liteac 1994
Toyota toyata liteac 1994

10,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Tipper 1996
Isuzu Tipper 1996

202,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Journey L 1982
Isuzu Journey L 1982

250,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Shell 1987
Toyota Shell 1987

263,276 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Changan Toyace 2006
Changan Toyace 2006

78,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 665,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan vanette 1986
Nissan vanette 1986

150,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 660,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu ELF 250 1981
Isuzu ELF 250 1981

250,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Hino 2000
Toyota Hino 2000

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Viking 2007
Ashok Leyland Viking 2007

258,986 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu NPR Lorry 1985
Isuzu NPR Lorry 1985

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata LPT 1615 2013
Tata LPT 1615 2013

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Tyota Lotto 1993
Toyota Tyota Lotto 1993

122,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Hiace Dolphin 1996
Toyota Hiace Dolphin 1996

246,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 54
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Hyundai H100 2000
Hyundai H100 2000

160,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!