දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y9 32GB (Used)
Huawei Y9 32GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 24,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 7 32gb (Used)
Apple iPhone 7 32gb (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-මාතර - Geforce Gtx 1060
Geforce Gtx 1060

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (New)
Samsung Galaxy J2 (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 I6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 I6 64gb (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-මාතර - Huawei Dongle
Huawei Dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-මාතර - Toshiba hard 360 portable
Toshiba hard 360 portable

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 used (Used)
Samsung Galaxy J2 used (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-මාතර - Intel Core 2 Duo Processor 2.80GHz
Intel Core 2 Duo Processor 2.80GHz

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 10
පරිගණක උපාංග-මාතර - Foxconn G31MXP-K LGA775 Motherboard
Foxconn G31MXP-K LGA775 Motherboard

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 10
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-මාතර - ATI HD2400 Pro 512MB DDR2 PCI E VGA
ATI HD2400 Pro 512MB DDR2 PCI E VGA

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 11
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-මාතර - Msi DS502 Gaming Headset
Msi DS502 Gaming Headset

මාතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Royal
Royal

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A57 (Used)
Oppo A57 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,200

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 17
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung j7 prime (Used)
Samsung j7 prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 (Use
Samsung Galaxy J1 (Use

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!