වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

1,543 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE CR27 GL 1990
Toyota TOWNACE CR27 GL 1990

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,925,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Crew Cab 2018
Toyota Dyna Crew Cab 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan UD Bus 2002
Nissan UD Bus 2002

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu ATRAI 2017
Daihatsu ATRAI 2017

7,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1992
Toyota HIACE 1992

260,317 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NPR58L 1993
Isuzu NPR58L 1993

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

1,543 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every (Mazda Scrum) 2013
Suzuki Every (Mazda Scrum) 2013

43,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Grand Hiace 2007
Toyota Grand Hiace 2007

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Dump Truck 1996
Isuzu Dump Truck 1996

137,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every wagon 2017
Suzuki Every wagon 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,690,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace kdh 200 2007
Toyota Hiace kdh 200 2007

115,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,990,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2017
Nissan Clipper 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,695,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero Single Cab 2011
Mahindra Bolero Single Cab 2011

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah 2005
Toyota Noah 2005

85,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Ace HT 2010
Tata Ace HT 2010

151,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,790,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NV 200 2014
Nissan NV 200 2014

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,775,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon Turbo 2016
Suzuki Every Wagon Turbo 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,585,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY WAGON TURBO 2017
Suzuki EVERY WAGON TURBO 2017

300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,540,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Crew Cab 2000
Mazda Crew Cab 2000

112,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Super GL 2017
Toyota Super GL 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,975,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH 200 2014
Toyota TRH 200 2014

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,900,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Buddy 2016
Suzuki Every Buddy 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Liteace 2014
Toyota Liteace 2014

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!