වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki PA Ltd 2017
Suzuki PA Ltd 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace TRH200 2014
Toyota Hiace TRH200 2014

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,790,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every New Face 2018
Suzuki Every New Face 2018

4,800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Join 2017
Suzuki Every Full Join 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet glx 1999
Daihatsu Hijet glx 1999

28,780 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Super GL 1997
Toyota Dolphin Super GL 1997

270,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon Turbo 2015
Suzuki Every Wagon Turbo 2015

13,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2011
Toyota Coaster 2011

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join 2018
Suzuki Every Join 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1989
Isuzu Fargo 1989

138,244 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Browny 2008
Mazda Browny 2008

98,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 201 2015
Toyota Hiace KDH 201 2015

42,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,450,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH - DARK PRIME 2018
Toyota KDH - DARK PRIME 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Join 2015
Suzuki Every Full Join 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JMC 1.25 Cube Lorry 2012
JMC 1.25 Cube Lorry 2012

105,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan E25 Caravan 2003
Nissan E25 Caravan 2003

191,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Esqiure 2014
Toyota Esqiure 2014

28,225 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 201 2012
Toyota Hiace KDH 201 2012

58,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace high roof 1996
Toyota Townace high roof 1996

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,660,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Join 2018
Suzuki Join 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Mazda semi join 2014
Suzuki Mazda semi join 2014

78,985 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,285,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 2011
Toyota Hiace 2011

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,650,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon PZ 2015
Suzuki Every Wagon PZ 2015

62,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2016
Suzuki Every PC 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Lealand 2014
Ashok Leyland Lealand 2014

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota liteace 2014
Toyota liteace 2014

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!