වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH201 2017
Toyota KDH201 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon Turbo 2015
Suzuki Every Wagon Turbo 2015

12,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2016
Suzuki Every PC 2016

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY WAGON 2017
Suzuki EVERY WAGON 2017

3,495 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace TRH 2016
Toyota Hiace TRH 2016

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Mini 2013
Nissan Mini 2013

44,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Cruise 2015
Daihatsu Hijet Cruise 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 2017
Toyota KDH 223 2017

32,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin TRH124 2003
Toyota Dolphin TRH124 2003

320,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TownAce CR 27 1991
Toyota TownAce CR 27 1991

147,368 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab Unreg Auto 2014
Mitsubishi Minicab Unreg Auto 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DA17V 2017
Suzuki Every DA17V 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PA LIMITED 2016
Suzuki EVERY PA LIMITED 2016

31,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA CUSTOM 2010
Mitsubishi ROSA CUSTOM 2010

124,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota 102 2002
Toyota 102 2002

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah KR42 2000
Toyota Noah KR42 2000

167,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH201 2017
Toyota KDH201 2017

18,333 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,350,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY - DA64V 2014
Suzuki EVERY - DA64V 2014

59,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki HBD-DAI 7V EVERY 2016
Suzuki HBD-DAI 7V EVERY 2016

12,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon Turbo 2015
Suzuki Every Wagon Turbo 2015

12,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 709 EX Turbo 2010
Tata 709 EX Turbo 2010

73,087 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna 1996
Toyota Dyna 1996

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,365,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Cargo Lveco 1997
Ashok Leyland Cargo Lveco 1997

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo (kota) 1993
Isuzu fargo (kota) 1993

168,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace KR42 Diesel 2000
Toyota Townace KR42 Diesel 2000

185,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Wagon Turbo 2015
Suzuki Wagon Turbo 2015

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!