වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka 2016
Unimo Lokka 2016

12,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1999
Toyota KR42 1999

175,407 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu BKG-NPR 85AN 2007
Isuzu BKG-NPR 85AN 2007

239,680 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah Kr42 2007
Toyota Noah Kr42 2007

95,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every wagon 2016
Suzuki Every wagon 2016

58,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,445,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 1983
Mitsubishi L300 1983

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER GL 2015
Toyota KDH SUPER GL 2015

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,500,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every JOIN Black 2017
Suzuki Every JOIN Black 2017

50 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DA17V 2017
Suzuki Every DA17V 2017

1,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka 2016
Unimo Lokka 2016

12,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon PZ SPCL 2016
Suzuki Every Wagon PZ SPCL 2016

12,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota GL 2015
Toyota GL 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,600,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan super long 2003
Nissan Caravan super long 2003

135,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota grand cabin 1996
Toyota grand cabin 1996

130,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,885,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

186,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,550,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan box 2001
Nissan Caravan box 2001

112,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1998
Nissan Vanette 1998

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Fuda HT1021B 2007
Fuda HT1021B 2007

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Noah Kr41 1998
Toyota Townace Noah Kr41 1998

225,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1995
Toyota Townace 1995

440,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah CR42 2000
Toyota Noah CR42 2000

247,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 222 2016
Toyota KDH 222 2016

15,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,850,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VANETTE NV200 2017
Nissan VANETTE NV200 2017

4,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,375,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!