වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - OLIVE OIL
OLIVE OIL

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,650

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - PASTA & LASAGNA SAUCE
PASTA & LASAGNA SAUCE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - BARILLA PASTA
BARILLA PASTA

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 570

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Olive oil 250 ml
Olive oil 250 ml

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Chocolate chips
Chocolate chips

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර...
උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර...

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,200

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Thai Red /green curry paste
Thai Red /green curry paste

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 40
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Tea time cookies
Tea time cookies

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 160

දින 41
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Oats 1kg
Oats 1kg

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 54
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Oreo biscuits
Oreo biscuits

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 220

දින 54
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kingsway Toffee
Kingsway Toffee

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kingsway Icing Sugar 2.5kg
Kingsway Icing Sugar 2.5kg

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 440

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kingsway Jam Cup
Kingsway Jam Cup

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 22

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kingsway Peppermint Roll Bottle
Kingsway Peppermint Roll Bottle

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 260

දින 56
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kingsway Peppermint Bottle
Kingsway Peppermint Bottle

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 155

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!