වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Scooty BLUE 2017
Honda Dio Scooty BLUE 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq . 2019
TVS Ntorq . 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq . 2018
TVS Ntorq . 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro 2018
TVS Metro 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

10,909 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina Es 2019
Bajaj Platina Es 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,485

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Scooty Pept 2017
TVS Scooty Pept 2017

4,500 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Suzuki Djebel 2007
Suzuki Djebel 2007

40,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR Bikes Center 2019
Yamaha Ray ZR Bikes Center 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2018
Hero Hunk 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2009
Hero Glamour 2009

350,114 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda CBR 250R 2013
Honda CBR 250R 2013

18,283 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 530,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Ntorq - 2019
TVS Ntorq - 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2016
Honda Hornet 2016

39,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Kawasaki Ninja 2008
Kawasaki Ninja 2008

20,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

50,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 DRL 2019
Bajaj Discover 125 DRL 2019

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,385

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - TVS Metro Bav 2014
TVS Metro Bav 2014

36,400 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,500

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

25,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Hornet 2008
Honda Hornet 2008

36,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 485,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Glamour 2005
Hero Glamour 2005

38,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio Scooty 2018
Honda Dio Scooty 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!