දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pepiliyana
Land for Sale in Pepiliyana

7.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 17p land kohuwala
17p land kohuwala

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with wide road pepiliyana,kohuwala
Land with wide road pepiliyana,kohuwala

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Dehiwala
Land for sale Dehiwala

3.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 40 perch Land Sale in Dehiwala Nedimala
40 perch Land Sale in Dehiwala Nedimala

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kalubowila
Land for sale in kalubowila

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Attidiya
Land for sale in Attidiya

39.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kalubowila
Land For Sale in Kalubowila

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

11.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,700,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA
40 P COMMERCIAL LAND DEHIWALA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in Dehiwala
Land For sale in Dehiwala

14.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 70 P SUPER COMMERCIAL LAND DEHIWALA
70 P SUPER COMMERCIAL LAND DEHIWALA

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House in Dehiwala
Land with House in Dehiwala

9.98 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,900,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Dehiwala
Land For Sale Dehiwala

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 42,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pepiliyana road
Land for Sale in Pepiliyana road

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale, Kawdana
Land with house for sale, Kawdana

8.12 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,980,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Dehiwala
Land For Sale in Dehiwala

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Waidya road
Land for sale in Waidya road

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - 12 Perches Land for Sale in Bellanwila
12 Perches Land for Sale in Bellanwila

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P Land SALE KALUBOWILA DEHIWALA
10 P Land SALE KALUBOWILA DEHIWALA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,075,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kalubowila
Land For Sale Kalubowila

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kalubowila
Land For Sale in Kalubowila

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Dehiwela Galle road facing land
Dehiwela Galle road facing land

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 පර්ච් එකකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!