වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Prime land for sale in Dehiwala
Prime land for sale in Dehiwala

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 101,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA
20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kalubowila
Land for Sale - Kalubowila

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Pepiliyana
Land For Sale - Pepiliyana

7.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwela
Land for sale in Dehiwela

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land For Sale | Dehiwala
Bare Land For Sale | Dehiwala

6.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kalubowila
Land for sale in kalubowila

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Dehiwala
Land For Sale - Dehiwala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala Nedimala
Land for Sale in Dehiwala Nedimala

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 39p Land for sale in Dehiwala
39p Land for sale in Dehiwala

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - BARE LAND FOR SALE DEHIWELA
BARE LAND FOR SALE DEHIWELA

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale dehiwala
Land for sale dehiwala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,750,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Dehiwala
Land with house for sale in Dehiwala

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 21,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA
20 P BARE LAND FOR SALE AT KALUBOWILA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Dehiwala
Land for Sale in Dehiwala

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Dehiwala
Land in Dehiwala

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 28,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Dehiwala
Land For Sale In Dehiwala

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land for sale in dehiwala
Commercial land for sale in dehiwala

10.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Dehiwala
Land for sale in Dehiwala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale- Kaluwbowila
Bare Land for Sale- Kaluwbowila

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale kalubowila
Land for sale kalubowila

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Dehiwala
Land in Dehiwala

10.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN DAMBULLA
LAND FOR SALE IN DAMBULLA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Lands for Sale - Dehiwala
Lands for Sale - Dehiwala

8.22 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for joint venture apartment project
Land for joint venture apartment project

27.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 165,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Padukka Horana road,52+23P
Land for sale Padukka Horana road,52+23P

52.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!