මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

දෙහිවල හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි