වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Dehiwala
Marketing Executive - Dehiwala

Ceylinco General Insurance Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Call Center Executive - Dehiwala

Global Credit

රු 13,500 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - All Island
Data Entry Operators - All Island

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Assistant - Dehiwala
Showroom Assistant - Dehiwala

Bara Stereos (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technician - Dehiwala
Technician - Dehiwala

Bara Stereos (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Centre Agents - Dehiwala
Call Centre Agents - Dehiwala

Teleseen Marketing (PVT) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Recovery Executive - Dehiwala

Global Credit

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දෙහිවල
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - දෙහිවල

Easy job Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Dehiwala
Marketing Executive - Dehiwala

Ceylinco General Insurance Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නීශියන් - දෙහිවල
ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නීශියන් - දෙහිවල

Company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Dehiwala
Room Assistant - Dehiwala

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cook - Dehiwala
Cook - Dehiwala

Coffeero Cafe & Restaurant

රු 45,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - SEO Master- Dehiwala
SEO Master- Dehiwala

All Sapphires

රු 30,000 - 70,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Stewards (Female) - Dehiwela
Stewards (Female) - Dehiwela

Coffeero Cafe & Restaurant

රු 28 - 30

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ELV Technician - Dehiwala

Micrologic Computers (Pvt.) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Office Girl - Dehiwala

prasa Dass

රු 30,000 - 38,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Executive - Dehiwala
Customer Care Executive - Dehiwala

ubuy.lk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Assistant - Dehiwala
Admin Assistant - Dehiwala

isuru recruitment

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Dehiwala
Data Entry Operators - Dehiwala

Part Time Homebase Online Jobs

රු 15,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Promotion Officer (Female) - Dehiwala
Promotion Officer (Female) - Dehiwala

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Montessori Teacher - Dehiwala

ENARA

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technical Officer (Telecommunication) - Dehiwala
Technical Officer (Telecommunication) - Dehiwala

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Chinese Chef - Dehiwala
Chinese Chef - Dehiwala

burger hut

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නඩත්තු තාක්ෂණික ශිල්පී - දෙහිවල
නඩත්තු තාක්ෂණික ශිල්පී - දෙහිවල

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Android Developer - Dehiwala
Android Developer - Dehiwala

The Headmasters Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Promotion Team Member - All Island
Promotion Team Member - All Island

Stallions Advertising Company

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - House Driver Wanted - Dehiwala
House Driver Wanted - Dehiwala

Engineer Rizwan

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!