දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair and Services
AC Repair and Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair
Fridge Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - COMPUTER LAPTOP REPAIR HOME VISIT
COMPUTER LAPTOP REPAIR HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - New A/C Installation
New A/C Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Refrigerator Repair
Refrigerator Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite TV Installation
Satellite TV Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon New Connection Dishtv
Videocon New Connection Dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,999

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP CHIPLEVEL SERVICE REPAIR VISIT
LAPTOP CHIPLEVEL SERVICE REPAIR VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Household Items Repair
Household Items Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Notebook Repair / Computer
Notebook Repair / Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair and Services
AC Repair and Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Renewals
Dishtv Videocon Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 999

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon HD New TV Connections
Dishtv Videocon HD New TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Motherboard Chip Level Repair
Laptop Motherboard Chip Level Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HTC Display Replace
HTC Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 111

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Machine & Generator Repair Service - Dehiwala
Machine & Generator Repair Service - Dehiwala

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Gully bowser
Gully bowser

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Gas cooker repairs
Gas cooker repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Hinges Plastic Repair
Laptop Hinges Plastic Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Cleaning Service Safa/Carpet/Floor
Cleaning Service Safa/Carpet/Floor

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 750

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Moldives Channels C-Band Satellite TV
Moldives Channels C-Band Satellite TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 43,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!