දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for rent - Dehiwala
Building for rent - Dehiwala

1,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent / Lease - Dehiwala
Building for Rent / Lease - Dehiwala

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Dehiwala
Building For Sale in Dehiwala

7,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for sale in Dehiwala
Commercial Building for sale in Dehiwala

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 165,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial land.for.sale.- Dehiwala
Commercial land.for.sale.- Dehiwala

30 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for Sale - Dehiwala
Commercial property for Sale - Dehiwala

11 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,600,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale in Dehiwala
Shop For Sale in Dehiwala

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property In Dehiwala
Commercial Property In Dehiwala

4,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - commercial property for sale - Dehiwala
commercial property for sale - Dehiwala

1,035 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,200,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Business place for sale
Business place for sale

3,300 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Laundry for sale in Dehiwala ,Bellanwila
Laundry for sale in Dehiwala ,Bellanwila

1,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING SALE AT ATTIDIYA ROAD
BUILDING SALE AT ATTIDIYA ROAD

1,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!