දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale in Galle Road Dehiwala
Shop for Sale in Galle Road Dehiwala

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Dehiwala
Building For Sale in Dehiwala

7,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - business property for sale
business property for sale

800 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 3 Storey Building For Sale In Dehiwala
3 Storey Building For Sale In Dehiwala

4,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale in Galle Road Dehiwala
Shop for Sale in Galle Road Dehiwala

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale Dehiwala
Commercial property for sale Dehiwala

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale - Dehiwela
Commercial Property For Sale - Dehiwela

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 44,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property for sale in Dehiwala
Property for sale in Dehiwala

8 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,500,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale Dehiwala
Commercial property for sale Dehiwala

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 22p Commercial Land sale in Dehiwala
22p Commercial Land sale in Dehiwala

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Dehiwala
Building For Sale in Dehiwala

4,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,000,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 4 storied commercial building - Dehiwala
4 storied commercial building - Dehiwala

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 4 Storey Commercial Property-Dehiwala
4 Storey Commercial Property-Dehiwala

1,361 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 82,500,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale - Dehiwala
Building For Sale - Dehiwala

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 71,000,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!