දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional T-Shirts
Promotional T-Shirts

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Logo Designing & Branding Service
Logo Designing & Branding Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Popcorn machine
Popcorn machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design | Site Development
Web Design | Site Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 16,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Embroidery Machine
Embroidery Machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Hotel Travel Tourism Web Site Design
Hotel Travel Tourism Web Site Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 16,500

දින 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - E Commerce Shop | Shopping Web Design
E Commerce Shop | Shopping Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 5,500

දින 2
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Tshirts Sports Wetlook
Tshirts Sports Wetlook

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 695

දින 4
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කොළඹ - Hospital Bed
Hospital Bed

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 80,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tualang Timber
Tualang Timber

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 45

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Kempas Timber
Kempas Timber

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 45

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - GEMSY Feeding Lockstitch Sewing Maching
GEMSY Feeding Lockstitch Sewing Maching

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 67,500

දින 7
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional Gifts
Promotional Gifts

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 890

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Heat Transfer Machines
Heat Transfer Machines

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Heidelberg Kord Offset Printing Machine
Heidelberg Kord Offset Printing Machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 8
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promotional Wall Clocks
Promotional Wall Clocks

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 650

දින 8
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Printing
Printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 25

දින 8
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Branding & Designing
Branding & Designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 3,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Manual Forklift-Brand new
Manual Forklift-Brand new

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Gemsy RXM-100 Electrical Cloth Cutter
Gemsy RXM-100 Electrical Cloth Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,900

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Batticaloa Original River Sand
Batticaloa Original River Sand

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 15
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - White board
White board

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 7,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - One Single Heat Press
One Single Heat Press

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,950

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Candle mould
Candle mould

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 Phase Distribution Board Schneider
3 Phase Distribution Board Schneider

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 28,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ID Printing Full Set Machine
ID Printing Full Set Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 66,000

දින 18
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Promosonal Clocks
Promosonal Clocks

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 650

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!