වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,653 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Limited Auto 2017
Suzuki Every Limited Auto 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every LATEST 2018
Suzuki Every LATEST 2018

1,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER 16.5 FT 2008
Mitsubishi CANTER 16.5 FT 2008

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

විනාඩි 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Food Truck (Lorry) 2018
JAC Food Truck (Lorry) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

විනාඩි 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

විනාඩි 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 DI Single Cab 2011
Tata 207 DI Single Cab 2011

126,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

විනාඩි 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata super ACE 2018
Tata super ACE 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

විනාඩි 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1990
Toyota Hiace 1990

500,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

විනාඩි 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every wagon 2018
Suzuki every wagon 2018

1,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 2018
Toyota HIACE 2018

11,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

විනාඩි 42
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna DualPurpose 2012
Toyota Dyna DualPurpose 2012

48,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

විනාඩි 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace CR27 1991
Toyota Town Ace CR27 1991

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Petrol Super GL 2014
Toyota KDH Petrol Super GL 2014

56,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1988
Isuzu ELF 1988

62,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2003
Daihatsu Hijet 2003

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CARAVAN GL-L 1991
Nissan CARAVAN GL-L 1991

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 NOAH Townace 1998
Toyota CR41 NOAH Townace 1998

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Viking 2008
Ashok Leyland Viking 2008

370,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 RX2 3L 2017
Tata 207 RX2 3L 2017

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Crew cab 2006
Mitsubishi Crew cab 2006

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Crew cab 1996
Isuzu Crew cab 1996

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota lh51 1989
Toyota lh51 1989

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolpin 253- LH119 1996
Toyota Dolpin 253- LH119 1996

375,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,185,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu DUMP TRUCK / TIPPER 2000
Isuzu DUMP TRUCK / TIPPER 2000

101,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,070,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Forword LED Truck 2006
Isuzu Forword LED Truck 2006

132,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!