වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,514 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Tiper 1616 2017
Ashok Leyland Tiper 1616 2017

18,400 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2016
Suzuki EVERY 2016

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,920,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY FULLJOIN MINI 2017
Suzuki EVERY FULLJOIN MINI 2017

17,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

විනාඩි 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace TRH 2016
Toyota Hiace TRH 2016

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,650,000

විනාඩි 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Mini 2013
Nissan Mini 2013

44,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

විනාඩි 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Cruise 2015
Daihatsu Hijet Cruise 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer Truck 2012
Isuzu Freezer Truck 2012

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer Truck 2011
Isuzu Freezer Truck 2011

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer Truck 2013
Isuzu Freezer Truck 2013

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Boom Truck 2008
Isuzu Boom Truck 2008

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR41 1997
Toyota Townace CR41 1997

320,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2016
Toyota Coaster 2016

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,300,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH200 GL 2014
Toyota TRH200 GL 2014

103,295 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2013
Toyota KDH 201 2013

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,800,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serena 1997
Nissan Serena 1997

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Crew Cab 2015
Toyota Crew Cab 2015

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Lokka 2015
Tata Dimo Lokka 2015

35,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton FAW FULL BODY LORRY 2012
Foton FAW FULL BODY LORRY 2012

43,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon turbo 2016
Suzuki Every Wagon turbo 2016

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo 54 kota 1988
Isuzu fargo 54 kota 1988

450,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 830,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 1982
Mitsubishi L300 1982

78,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 625,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DA17v Auto 2017
Suzuki Every DA17v Auto 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DA17 Auto 2017
Suzuki Every DA17 Auto 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 113 1999
Toyota Dolphin 113 1999

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu freezer truck 2003
Isuzu freezer truck 2003

220,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Atlas 10.5ft 2002
Isuzu ELF Atlas 10.5ft 2002

122,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 2017
Toyota KDH 223 2017

32,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!