වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 1,498 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NPR 14.5ft FREEZER 2010
Isuzu NPR 14.5ft FREEZER 2010

133,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace KR42 2002
Toyota Townace KR42 2002

82,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,425,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2014
Toyota KDH 2014

121,700 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannet 1992
Nissan Vannet 1992

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

විනාඩි 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Ash 2007
Suzuki Every Ash 2007

145,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every JoinTurbo 2016
Suzuki Every JoinTurbo 2016

48,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2014
Tata Dimo Batta 2014

49,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH200 2011
Toyota TRH200 2011

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK 2013
DFSK 2013

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 2009
Mazda Bongo 2009

85,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF CREW CAB 2014
Isuzu ELF CREW CAB 2014

76,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,575,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2000
Nissan Vanette 2000

205,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER TIPPER 2004
Mitsubishi CANTER TIPPER 2004

190,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,450,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Evry lorry 2001
Suzuki Evry lorry 2001

120,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 2006
Toyota KDH 200 2006

203,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,550,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serena 1992
Nissan Serena 1992

236,465 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland full body 2012
Ashok Leyland full body 2012

130,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2010
Mahindra Bolero 2010

53,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,270,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Crew cab 2006
Isuzu ELF Crew cab 2006

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Cargo Lorry (Truck) 2018
JAC Cargo Lorry (Truck) 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Delica L300 1985
Mitsubishi Delica L300 1985

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan serena 1994
Nissan serena 1994

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,615,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PC 2017
Suzuki EVERY PC 2017

10,800 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,645,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Faw 2011
Faw 2011

24,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 10 1/2 Lorry 1992
Isuzu ELF 10 1/2 Lorry 1992

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER 2003
Mitsubishi CANTER 2003

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!