වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 853 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - 5 Station Multi-Gym
5 Station Multi-Gym

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 379,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Exercise Machine
Exercise Machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 smart Fitness band watch IV
M3 smart Fitness band watch IV

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,999

පැය 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cross Trainer
Cross Trainer

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

පැය 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Roller Skate (Lynx 76mm/85A) -44
Roller Skate (Lynx 76mm/85A) -44

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,500

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cama Manual tent 4 Person
Cama Manual tent 4 Person

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Automatic Camping Tent 4 Person
Automatic Camping Tent 4 Person

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dumbel set
Dumbel set

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

පැය 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL NIKE HYPERVENOM BOOT (Ref 304)
FOOT BALL NIKE HYPERVENOM BOOT (Ref 304)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

පැය 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL UNDER ARMOUR BOOT (Ref 287)
FOOT BALL UNDER ARMOUR BOOT (Ref 287)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

පැය 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - ADIDAS ABSALADO FUTSAL BOOT(291)
ADIDAS ABSALADO FUTSAL BOOT(291)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,750

පැය 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL SONDICO MOULDED BOOT (226)
FOOT BALL SONDICO MOULDED BOOT (226)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,900

පැය 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL NIKE MERCURIAL FUTSAL BOOT(132)
FOOT BALL NIKE MERCURIAL FUTSAL BOOT(132)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,249

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 Android IOS Smartwatch Heart Rate Fitness Bracelet
M3 Android IOS Smartwatch Heart Rate Fitness Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Health Band 02
Health Band 02

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL NIKE MERCURIAL BOOT(Ref 57)
FOOT BALL NIKE MERCURIAL BOOT(Ref 57)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,750

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Foot Ball Adidas X Techfit 17.3 Sock(ref 26)
Foot Ball Adidas X Techfit 17.3 Sock(ref 26)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL BOOT ADIDAS FUTSAL (Ref 44)
FOOT BALL BOOT ADIDAS FUTSAL (Ref 44)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,250

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL NIKE HYPERVENOM (BOOT REF 252)
FOOT BALL NIKE HYPERVENOM (BOOT REF 252)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,750

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - FOOT BALL NIKE MERCURIAL (BOOT Ref 219)
FOOT BALL NIKE MERCURIAL (BOOT Ref 219)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - ADIDAS V 16.3 SOCKS FUTSAL (BOOT Ref 41)
ADIDAS V 16.3 SOCKS FUTSAL (BOOT Ref 41)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,750

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - DUMBEELD 550GOLDMAX
DUMBEELD 550GOLDMAX

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,800

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - WEIGHT BENCH GOLD450 max
WEIGHT BENCH GOLD450 max

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,900

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cricket Bats New Model
Cricket Bats New Model

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 800

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Lat Pull Down -Gym - Fitness
Lat Pull Down -Gym - Fitness

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 105,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Gym Set
Gym Set

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 43,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Smart Band
Smart Band

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!