වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 940 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Six Pack
Six Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Rock Gym
Rock Gym

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Fitness Machine
Fitness Machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Slazenger V100
Slazenger V100

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Tread Mil
Tread Mil

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

පැය 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - M3 Fitness Bracelet
M3 Fitness Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,950

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Boxing Punching Bag with Stand
Boxing Punching Bag with Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,500

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Crystal Plaques
Crystal Plaques

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,800

පැය 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Everast Punching Bag 60kg
Everast Punching Bag 60kg

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

පැය 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Leg press gym equipment
Leg press gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 180,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Camping Tent 8 Person
Camping Tent 8 Person

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,990

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - SG Sierra 250
SG Sierra 250

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,500

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Camping Tent 6 Person
Camping Tent 6 Person

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,990

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Foldable Bed
Foldable Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,890

පැය 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike Lebron Soldier 12
Nike Lebron Soldier 12

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Adidas Ultra Boost ST
Adidas Ultra Boost ST

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Huawei Talkband B5
Huawei Talkband B5

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,500

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Wooden Plaque (tower Type)
Wooden Plaque (tower Type)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,550

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Weight Gold Bench 10000 Max
Weight Gold Bench 10000 Max

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,500

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Super Weight Pack 5000 Max
Super Weight Pack 5000 Max

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Fitness Ball
Fitness Ball

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Medal with Velvet Box
Medal with Velvet Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 700

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Weight 12000 Gold Pack
Weight 12000 Gold Pack

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Sport Shoes
Sport Shoes

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike Tiempo Moulded Foot Ball (Boot 200)
Nike Tiempo Moulded Foot Ball (Boot 200)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

පැය 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Canterberry Football/rugby Boot (130)
Canterberry Football/rugby Boot (130)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,450

පැය 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Nike Tiempo Football/Rugby Boot (126) from Uk
Nike Tiempo Football/Rugby Boot (126) from Uk

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,900

පැය 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!