වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 676 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Kotte
Room For Rent in Kotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Navinna (Ladies)
Room for rent in Navinna (Ladies)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Colombo 15
Room for Rent in Colombo 15

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

විනාඩි 48
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for boys in Maradana Colombo 10
Rooms for boys in Maradana Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Fully Furnished Annex - Maharagama
Fully Furnished Annex - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kalubowila
Annex for Rent in Kalubowila

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for young ladies - Malabe
Hostel for young ladies - Malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nugegoda
Rooms for rent in Nugegoda

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Ratmalana
Room for rent - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Malabe
Rooms for Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Nugegoda
Room for rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Boralesgamuwa
Annex For Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single rooms for rent girls - Nugegoda
Single rooms for rent girls - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

පැය 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Malabe - With Meals
Rooms for Rent in Malabe - With Meals

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex with 2 Rooms in - Maharagama
Annex with 2 Rooms in - Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - One Room for Rent at Nugegoda
One Room for Rent at Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent at Battaramulla Koswatta
Annex for rent at Battaramulla Koswatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Mount Lavinia
Room For Rent in Mount Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ANNEX FOR RENT IN ETHUL KOTTE
ANNEX FOR RENT IN ETHUL KOTTE

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Nugegoda
Annex for rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent Boralesgamuwa
Rooms For Rent Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms very close to Nugegoda junction
Rooms very close to Nugegoda junction

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent in Nugegoda
Room For rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Karagampitiya
Room for rent in Karagampitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!