වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 783 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent (boys) - Dehiwala
Rooms for Rent (boys) - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls (Hostel) in Malabe
Rooms for Girls (Hostel) in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexe for Rent close to Kottawa
Annexe for Rent close to Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent in Malabe
Room For rent in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Dehiwala
Room for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Room Available for 2 Gents - Boralesgamuwa
Luxury Room Available for 2 Gents - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​
සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Rathmalana
Room for Rent Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single rooms - maharagama
Single rooms - maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing rooms for boys Maharagama
Sharing rooms for boys Maharagama

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding places in nugegoda For Boys (Engineers and Doctors)
Boarding places in nugegoda For Boys (Engineers and Doctors)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Maharagama
Annex For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent in Pitakotte
Room For rent in Pitakotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Pepiliyana
Annex for rent in Pepiliyana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Boralesgamuwa
Room for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - PAPILIYANA – BRAND NEW ACCOMODATION
PAPILIYANA – BRAND NEW ACCOMODATION

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Nugegoda
Annex for rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Room 2 Nawala
Sharing Room 2 Nawala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent in Rajagiriya
House for Rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexe for rent near ITN Battaramulla
Annexe for rent near ITN Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Mount Lavinia
Room For Rent In Mount Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Nugegoda
Annex for Rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexe foe Rent - kaduwela
Annexe foe Rent - kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Modern 2 bedroom unit - Colombo 05
Modern 2 bedroom unit - Colombo 05

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 85,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for students in malabe
Hostel for students in malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Small Annex for Rent Maharagama
Small Annex for Rent Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!