වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 560 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms for Rent in Dehiwala
Boarding Rooms for Rent in Dehiwala

කාමර: 10+, නානකාමර: 10

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Nugegoda
Room for rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex 1BR Mt.Lavinia
Annex 1BR Mt.Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

විනාඩි 43
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Athurugiraya security zone
Annex in Athurugiraya security zone

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a room for girls Homagama
Rent a room for girls Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - First Floor Room for Rent in Mt.Lavinia
First Floor Room for Rent in Mt.Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nugegoda ,Delkanda
Rooms for rent in Nugegoda ,Delkanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Rooms for Rent_Nugegoda
Sharing Rooms for Rent_Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Wijerama
Room for rent in Wijerama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Wellampitiya
Rooms for Rent in Wellampitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent in Kotte
House for rent in Kotte

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Ladies hostel room for 3 Nugegoda
Ladies hostel room for 3 Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Room in Rathmalana
A Room in Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms and Annex for Rent | Mavittara
Rooms and Annex for Rent | Mavittara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Dehiwala
Room for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex to rent Kirulapona
Annex to rent Kirulapona

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Maharagama
Room For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Borupana / Ratmalana
Annex in Borupana / Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent in Kirulapona
Rooms For Rent in Kirulapona

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Polgasowita
Annex for rent in Polgasowita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent in Maharagama
Rooms For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Hoamagama
Annex For Rent - Hoamagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Moratuwa (Lunawa)
Annex for rent in Moratuwa (Lunawa)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Mount lavnia
Room for rent in Mount lavnia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls in Nawinna
Rooms for girls in Nawinna

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Maharagama
Annex For Rent - Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!