වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Agar wood investment
Agar wood investment

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 534,000

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Fertilizer Pohara
Fertilizer Pohara

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - කාබනික පොල් පළිභෝධ මර්දකය.......
කාබනික පොල් පළිභෝධ මර්දකය.......

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cheese box almarai
Cheese box almarai

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Almarai cheese new 1
Almarai cheese new 1

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ගම්මිරිස් තොග හෝ සිල්ලරට විකිණීමට
ගම්මිරිස් තොග හෝ සිල්ලරට විකිණීමට

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Control of Mealy Bug
Control of Mealy Bug

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 375

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Rice Polish
Rice Polish

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Apricot
Apricot

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 950

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Salt packets available
Salt packets available

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ඉගුරු විකිණීමට
ඉගුරු විකිණීමට

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Atta Flour
Atta Flour

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 120

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Almarai cheese new
Almarai cheese new

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Freeze Milk
Freeze Milk

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 55

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - රතු කැකුලු සහල් තොග සහ සිල්ලර මිලට
රතු කැකුලු සහල් තොග සහ සිල්ලර මිලට

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 66

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Almarai cheese saudi
Almarai cheese saudi

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 18
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Almarai cheese
Almarai cheese

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 165

දින 21
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Kithul Jaggery
Kithul Jaggery

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 280

දින 22
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - FOXTAIL PLANTS FOR STOCK SALE
FOXTAIL PLANTS FOR STOCK SALE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Tea Leaves
Tea Leaves

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Control blacks beetle in your estate
Control blacks beetle in your estate

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 595

දින 37
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Control Red Palm Weevils in your estate
Control Red Palm Weevils in your estate

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 550

දින 37
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Sun Power Agro Products compost
Sun Power Agro Products compost

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 15

දින 41
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - සුපිරිසිදු මීපැණි
සුපිරිසිදු මීපැණි

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,000

දින 44
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - pol leli
pol leli

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 9

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!