වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 9,011 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy M20 (New)
Samsung Galaxy M20 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G7 ThinQ 64GB/4GBRam/16MPDual (Used)
LG G7 ThinQ 64GB/4GBRam/16MPDual (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 61,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

විනාඩි 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S Space Gray 32GB (Used)
Apple iPhone 5S Space Gray 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 4S 32GB (New)
Apple iPhone 4S 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 13,900

විනාඩි 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB (New)
Apple iPhone 6 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,900

විනාඩි 19
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 128•=•GB (New)
Apple iPhone 6S 128•=•GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 59,900

විනාඩි 20
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 32GB (New)
Apple iPhone 6S 32GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 47,900

විනාඩි 26
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16GB (New)
Apple iPhone 6S 16GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 43,900

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

විනාඩි 33
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 16GB (New)
Apple iPhone 6 16GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 37,900

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Nova 3i purple (Used)
Huawei Nova 3i purple (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

විනාඩි 36
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei Honor 5X 2GB and 16GB (Used)
Huawei Honor 5X 2GB and 16GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

විනාඩි 41
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

විනාඩි 43
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

විනාඩි 45
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 64GB (Used)
Apple iPhone 8 64GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 66,000

විනාඩි 46
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S2 (Used)
Samsung Galaxy S2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

විනාඩි 48
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 33,900

විනාඩි 49
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 64GB (Used)
Apple iPhone X 64GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 118,000

විනාඩි 49
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 67,000

විනාඩි 50
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XS Max 256GB (New)
Apple iPhone XS Max 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 219,900

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 White 3GBRam (Used)
Samsung Galaxy S5 White 3GBRam (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,499

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Lenovo K6 Fingerprint (Used)
Lenovo K6 Fingerprint (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Red California 32GB (Used)
Apple iPhone 7 Red California 32GB (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 56,490

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!