වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,764 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Malabe
Land For Sale - Malabe

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kirulapona, Colombo 5
Land for sale - Kirulapona, Colombo 5

13.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P LAND SALE AT NAWALA
10 P LAND SALE AT NAWALA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 12
ඉඩම්-කොළඹ - 22.6 P LAND for sale in NAWALA
22.6 P LAND for sale in NAWALA

22.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land with a house to sale - Kottawa
Land with a house to sale - Kottawa

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Precious land close to Piliyandala Town
Precious land close to Piliyandala Town

80.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P BARE LAND SALE AT NAWALA
10 P BARE LAND SALE AT NAWALA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,100,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rathmalana
Land for sale in Rathmalana

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo 05
Land for Sale in Colombo 05

7.45 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - 15.5 Perch Land in Kolonnawa Near Mosque
15.5 Perch Land in Kolonnawa Near Mosque

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale -Gonamadiththa Piliyandala
Land for sale -Gonamadiththa Piliyandala

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rukmalgama
Land For Sale in Rukmalgama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 720,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kahathuduwa
Land for sale in Kahathuduwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - BORALESGAMUWA
LAND FOR SALE - BORALESGAMUWA

15.15 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa
Land For Sale in Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House In Mt.Lavinia
Land With House In Mt.Lavinia

58.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
Land for Sale Mount Lavinia

107.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Col 08
Land for Sale - Col 08

6.76 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,200,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Lands For Sale - Godagama- Homagama
Lands For Sale - Godagama- Homagama

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Waterfront Land – Rathmalana
Waterfront Land – Rathmalana

21.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Plot 4 Hokandara
Land for sale Plot 4 Hokandara

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 735,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Rubber Land in Padukka
Rubber Land in Padukka

126.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Angoda
Land for sale at Angoda

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

9.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

Land for sale in Kesbewa

85.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!