වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,971 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale close to Piliyandala Town
Land for sale close to Piliyandala Town

80.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Dehiwala
Land for Sale - Dehiwala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,750,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya, Kaduwela
Land for sale in Athurugiriya, Kaduwela

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pannipitiya
Land for Sale in Pannipitiya

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kaduwela Biyagama
Land in Kaduwela Biyagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 29
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Padukka
Land for Sale in Padukka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 920,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 41
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Godagama
Land for Sale in Godagama

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 44
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Nawala
Land For Sale in Nawala

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Property for Sale - Nugegoda
Commercial Property for Sale - Nugegoda

31.76 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Prime Commerical Land For Sale in Havelock
Prime Commerical Land For Sale in Havelock

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Padduka
Land for Sale in Padduka

126.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - පාදුක්ක මාපුටුගල ඉඩම
පාදුක්ක මාපුටුගල ඉඩම

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Piliyandala Kottawa rd Land
Piliyandala Kottawa rd Land

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 432,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - 120බස් මාර්ගයට ආසන්න ඉඩම | Kumbuka
120බස් මාර්ගයට ආසන්න ඉඩම | Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - padukka l arakavila Land for sale
padukka l arakavila Land for sale

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,548,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Piliyandala, Bokundara ( with small house)
Land in Piliyandala, Bokundara ( with small house)

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Padukka
Land For Sale In Padukka

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Homagama
Land For Sale Homagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale In Matthegoda - Polgasowita
Land For sale In Matthegoda - Polgasowita

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale with House at A Highly Residential Area - Rajagiriya
Land for Sale with House at A Highly Residential Area - Rajagiriya

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Super land for sale Battaramulla
Super land for sale Battaramulla

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Super land for sale in Kotte
Super land for sale in Kotte

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Pannipitiya
Land for sale - Pannipitiya

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Baththaramulla Town
Land in Baththaramulla Town

6.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,190,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo 10
Land for Sale in Colombo 10

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Pannipitiya
Land for sale in Pannipitiya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Maharagama
Land For Sale In Maharagama

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!