වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,684 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land near Wijerama Junction
Land near Wijerama Junction

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Padukka
Land for sale in Padukka

200.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 05
Land for sale in Colombo 05

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 39
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe
Land in Malabe

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Kotte 7P & Land For Sale Anura Mawatha
Kotte 7P & Land For Sale Anura Mawatha

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,350,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Pellawatte
Land For Sale In Pellawatte

26.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land | MCP L644 Colombo 6
Land | MCP L644 Colombo 6

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 135,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - WEERA MAWATHA 21p LAND FOR SALE
WEERA MAWATHA 21p LAND FOR SALE

21.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 765,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Battaramulla
Land for sale - Battaramulla

24.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,260,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

115.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nawala Nugegoda
Land For Sale In Nawala Nugegoda

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Talawatugoda
Land For Sale in Talawatugoda

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kahathuduwa
Land for sale in Kahathuduwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land near Wijerama Junction
Land near Wijerama Junction

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - 8.87P& Land House Sale Battharamulla
8.87P& Land House Sale Battharamulla

8.87 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - KOTTE 8.5PLAND FOR SALE SUHADA MAWATHA
KOTTE 8.5PLAND FOR SALE SUHADA MAWATHA

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - RESIDENTIAL 7.85P LAND FOR SALE IN KOTTE
RESIDENTIAL 7.85P LAND FOR SALE IN KOTTE

7.85 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,300,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - BORARESGAMUWA 7.5 P LAND FOR SALE.
BORARESGAMUWA 7.5 P LAND FOR SALE.

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,750,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Katubedda
Land for sale in Katubedda

7.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala
Land for Sale in Piliyandala

14.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

156.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Pelawatte - Battaramulla
Land for sale Pelawatte - Battaramulla

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට පාදුක්ක
ඉඩමක් විකිණීමට පාදුක්ක

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Jayawardenepura Kotte
Land for sale in Jayawardenepura Kotte

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Pita Kotte | Land MCP L524
Pita Kotte | Land MCP L524

18.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,250,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Piliyandala | Land MCP L635
Piliyandala | Land MCP L635

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!