වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 2,409 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Mount Lavinia
Luxury house for sale in Mount Lavinia

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 29,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Rajagiriya
House for Sale in Rajagiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Two Story House Malabe
B/ New || Two Story House Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Charted Architect Designed House for Sale in Thalawathugoda
Charted Architect Designed House for Sale in Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE IN HOMAGAMA
LUXURY HOUSE IN HOMAGAMA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Panadura, Paratta
House for sale in Panadura, Paratta

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || Single Story House - Malabe
Brand New || Single Story House - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,200,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale or Rent at Dehiwala
Luxury House For Sale or Rent at Dehiwala

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 155,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House (5 Br), Close to Sri J Hospital, Thalapathpitiya
New House (5 Br), Close to Sri J Hospital, Thalapathpitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || Two Story House Malabe
Brand New || Two Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for Sale in Maharagama
Two Storied House for Sale in Maharagama

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || Two Story House Malabe
Brand New || Two Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || Single Story House Malabe
Brand New || Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Storied House for Sale in Piliyandala Town
2 Storied House for Sale in Piliyandala Town

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

නිවාස-කොළඹ - 2 Story House for Sale in Kaduwela
2 Story House for Sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Sale in Rajagiriya with Furniture
Modern House for Sale in Rajagiriya with Furniture

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 87,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA
02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa, Colombo.
Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa, Colombo.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Architect designed Brand new house for sale in kalubowila
Architect designed Brand new house for sale in kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House for Sale in Malabe
Brand New Two Story House for Sale in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House for Sale in Malabe
Brand New 2 Story House for Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House - Malabe
Brand New Two Story House - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House - Malabe
Brand New Two Story House - Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House for Sale in Malabe
Brand New Two Story House for Sale in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House - Malabe
Brand New 2 Story House - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House - Malabe
Brand New 2 Story House - Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single Story House For Sale - Malabe
Brand New Single Story House For Sale - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!