වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 2,274 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Newly Built Semi Finished House Angoda
Newly Built Semi Finished House Angoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Maharagama
House For Sale in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Wellampitiya
House for sale - Wellampitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Three Story House @ Malabe
Brand New Three Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single Story House @ Malabe
B/ New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Malabe
Brand New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House @ Malabe
B/ New Two Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New Single Story House @ Malabe
New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Malabe
House for sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA
LUXURY HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House @ Malabe
B/ New Two Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Maharagama
House for sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Piliyandala
House for sale - Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Three Story House @ Malabe
Brand New Three Story House @ Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House @ Malabe
B/ New Two Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single Story House in Malabe
B/ New Single Story House in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House at Malabe
Brand New 2 Story House at Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New 2 Story House @ Malabe
New 2 Story House @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New Two Story House @ Palawatta
New Two Story House @ Palawatta

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House - Thalawathugoda
Brand New 2 Story House - Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Talawatugoda
House for rent in Talawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for sale @ Talawatugoda
Two Story House for sale @ Talawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA
BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!