වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 2,397 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Malabe
House for Sale in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury Two Story House for Sale - Boralesgamuwa
Luxury Two Story House for Sale - Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

විනාඩි 9
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale - Kesbewa
Modern House For Sale - Kesbewa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Homagama
Brand new House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

නිවාස-කොළඹ - New Single Story House for Sale in Dehiwala
New Single Story House for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

නිවාස-කොළඹ - 2 Story 12P House 4BR for Sale in Nugegoda
2 Story 12P House 4BR for Sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - 4 Br New House & 14 P for Sale Nawala
4 Br New House & 14 P for Sale Nawala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - New Modern 3BR House For Sale in Arawwala
New Modern 3BR House For Sale in Arawwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,800,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Boraresgamuwa
Brand New House for Sale in Boraresgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey 5BR House for Sale Bokundara
2 Storey 5BR House for Sale Bokundara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - New Modern 3 Story House for Sale in Attidiya
New Modern 3 Story House for Sale in Attidiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - 4 BR 2Storey House & 9.5 P for Sale Kotte
4 BR 2Storey House & 9.5 P for Sale Kotte

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - Bandaragama Road New 4BR House Sale
Bandaragama Road New 4BR House Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - Morden New House For Sale Battharamulla
Morden New House For Sale Battharamulla

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - 3Storey 5BR House for Sale Piliyandala
3Storey 5BR House for Sale Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - New Designed House Sale in Thalawatugoda
New Designed House Sale in Thalawatugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - Modern 2Storey House For Sale Malabe
Modern 2Storey House For Sale Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Sale - Kottawa
Modern House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Maharagama
Kp property | House @ Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Maharagama
Kp property | House @ Maharagama

කාමර: 8, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Pelawatta
Kp property | House @ Pelawatta

කාමර: 7, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 195,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Ethul Kotte
Kp property | House @ Ethul Kotte

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 120,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Embuldeniya
Kp property | House @ Embuldeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Kp Property | House @ Battaramulla
Kp Property | House @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Colombo 06
House for Sale - Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Piliyandala
House for Sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!