වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 4,690 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG10f)brand new
Sofa factory outlet(FG10f)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 67,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Singer
Sewing Machine Singer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Polyester Shaggy Carpet – 62% OFF
Polyester Shaggy Carpet – 62% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,850

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Spin Broom - 10% OFF
Spin Broom - 10% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,470

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 47% OFF
Magic Mesh Screen Door - 47% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 985

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO BEERALU T V STAND W SETUP CUPBOARD
NEURO BEERALU T V STAND W SETUP CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

විනාඩි 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO MELAMINE O C 3 DOOR CUPBOARD
NEURO MELAMINE O C 3 DOOR CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

විනාඩි 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO GLORY T V STAND
NEURO GLORY T V STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

විනාඩි 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL STORE CUPBOARD
STEEL STORE CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

විනාඩි 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloths Hanging Stand
Cloths Hanging Stand

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

විනාඩි 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - FORD Screw Driver Set 64pcs
FORD Screw Driver Set 64pcs

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,200

විනාඩි 33
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Book Cupboard
Office Book Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,480

විනාඩි 34
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEURO MELAMINE BOOK CUPBOARD L
NEURO MELAMINE BOOK CUPBOARD L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

විනාඩි 34
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - OFFICE TABLE MELAMINE
OFFICE TABLE MELAMINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,020

විනාඩි 35
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LOUIS DINING SET TEAK
LOUIS DINING SET TEAK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 241,540

විනාඩි 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - MSH - beautiful dinning table 6 chairs
MSH - beautiful dinning table 6 chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Set
Dining Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,775

විනාඩි 50
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Foldable Banquet Tables
Mahogany Foldable Banquet Tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sawing Machine singer
Sawing Machine singer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

පැය 1 යි
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dish Wash Liquid 4Ltr
Dish Wash Liquid 4Ltr

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 440

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa - Singer Design
Teak Sofa - Singer Design

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 67,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW 3-SEATER LOBBY CHAIR
LIYARA-NEW 3-SEATER LOBBY CHAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used furnitures
Used furnitures

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Set
Dining Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,775

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning set
Dinning set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,125

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom Set
Bedroom Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,350

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Juliet Dining Set Royal
Juliet Dining Set Royal

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 219,830

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!