වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 6,414 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - MSH - beautiful damro sofa set
MSH - beautiful damro sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nedun Setty set 3+1+1 with coffee table
Nedun Setty set 3+1+1 with coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .
Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

විනාඩි 5
ගෙවතු-කොළඹ - Vishwa interlock & Grass Garden services
Vishwa interlock & Grass Garden services

කොළඹ, ගෙවතු

රු 123

විනාඩි 12
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

විනාඩි 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two Antique tables
Two Antique tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

විනාඩි 35
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 60”x72”)
Spring Mattress 7” (W 60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

විනාඩි 40
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Brazil Sewing Machine Super
Singer Brazil Sewing Machine Super

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,500

විනාඩි 44
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Bed with Mattress
Single Bed with Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

විනාඩි 45
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (60x72)
Teak Bed & Spring Mattress (60x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,900

විනාඩි 50
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed with mattress
Double bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining room
Dining room

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01
Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - sofa set
sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair FG-990 PUTU.LK
Office Chair FG-990 PUTU.LK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 72”x72”)
Spring Mattress 7” (W 72”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82
Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nira - new steel bunker bed.
Nira - new steel bunker bed.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80
Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed
Teak Box Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (48x72) ASM95
Agro Spring Mattress (48x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x72) ASM95
Agro Spring Mattress (72x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Wardrobe Teak
2 Door Wardrobe Teak

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM95
Agro Spring Mattress (60x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Wardrobe
3 Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Wardrobe
2 Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed 6*6
Teak Box Bed 6*6

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!