වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 5,684 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spicy Shelf Organizer – 49% OFF
Spicy Shelf Organizer – 49% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Plastic Pantry Cupboards!
UNIQUE -New Plastic Pantry Cupboards!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,575

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cabinet
Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak almirha
Teak almirha

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed
Teak Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK PANTRY CUPBOARD
TEAK PANTRY CUPBOARD

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed
Teak bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 62,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa & folding bed
Sofa & folding bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - High back chair
High back chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3Pc Bedsheet Set
3Pc Bedsheet Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,700

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single bed
Single bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mattress for 3 quater bed
Mattress for 3 quater bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used old teak wood double bed
Used old teak wood double bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Bed
Wooden Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom Set
Bedroom Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Cupboard (4ftx6ft) SC02
Steel Cupboard (4ftx6ft) SC02

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel 1/4 Cupboard
Steel 1/4 Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,600

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Cupboard 1/2 (4ftx3ft)
Steel Cupboard 1/2 (4ftx3ft)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table (Round- Tempared Glass)
Coffee Table (Round- Tempared Glass)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah (4.5ftx6ft) TATD
Teak Almirah (4.5ftx6ft) TATD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose (100FT) - 71% OFF
Magic Hose (100FT) - 71% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,100

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer - 55% OFF
Paint Zoom Sprayer - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,100

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 55% OFF
Magic Mesh Screen Door - 55% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine - 29% OFF
Mini Sewing Machine - 29% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Osaka National Double Gas Cooker - 31%
Osaka National Double Gas Cooker - 31%

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,150

නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Kids Room Décor Wall Stickers – 26% OFF
Kids Room Décor Wall Stickers – 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,250

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!