වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 8,668 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Glass Dining Table Six Chair A
Cauro-New Glass Dining Table Six Chair A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed & Spring mattress---6x6--TB0366
Teak bed & Spring mattress---6x6--TB0366

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pyestra White-Line Study Tabel
Pyestra White-Line Study Tabel

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

විනාඩි 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak touch 4seater D/set
Teak touch 4seater D/set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

විනාඩි 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pump Action Food Mister - Oil Spray Amino
Pump Action Food Mister - Oil Spray Amino

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

විනාඩි 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -Piyestra Low-Rack Study Table
UNIQUE -Piyestra Low-Rack Study Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,800

විනාඩි 19
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Steel Motorbike Dual Clock Small 003B
Steel Motorbike Dual Clock Small 003B

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 9,500

විනාඩි 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern office furniture
Modern office furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

විනාඩි 23
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wooden Vintage Motor Bike Wine Glass And Bottle Holder HJ-12
Wooden Vintage Motor Bike Wine Glass And Bottle Holder HJ-12

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 12,950

විනාඩි 23
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Imported (height - 280cm) Curtains
Imported (height - 280cm) Curtains

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

විනාඩි 24
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Bubble Car Clock Large
Bubble Car Clock Large

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 21,950

විනාඩි 25
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wooden Motorbike Ornament Large
Wooden Motorbike Ornament Large

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 16,200

විනාඩි 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Office Furniture
Modern Office Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

විනාඩි 26
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Vintage Wooden Classy Decorative Custom Car Shape Wine Holder Hj-14
Vintage Wooden Classy Decorative Custom Car Shape Wine Holder Hj-14

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 4,950

විනාඩි 27
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Harley Davidson Motorbike HC014 Ornament
Harley Davidson Motorbike HC014 Ornament

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,850

විනාඩි 30
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Vintage Hand Made Meta Military Jeep Truck with Gun
Vintage Hand Made Meta Military Jeep Truck with Gun

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 14,950

විනාඩි 31
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Vintage Car World War II Military Jeep Metal Model USA Army
Vintage Car World War II Military Jeep Metal Model USA Army

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 6,000

විනාඩි 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Visitor chairs-Antique
Visitor chairs-Antique

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

විනාඩි 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Executive tables-Antique
Executive tables-Antique

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

විනාඩි 32
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Unique - Mdf Dressing Table
Unique - Mdf Dressing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

විනාඩි 33
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Ready Made ( height - 240cm) Curtains
Ready Made ( height - 240cm) Curtains

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

විනාඩි 41
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - New Beds & Metrees
New Beds & Metrees

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

විනාඩි 41
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Half Cushion Chair
Half Cushion Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,480

විනාඩි 42
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Ready Made (height- 280cm) Curtains
Ready Made (height- 280cm) Curtains

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

විනාඩි 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Unique -Basic Steel Towel Racks
Unique -Basic Steel Towel Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

විනාඩි 42
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Ready Made (height - 260cm) Curtains
Ready Made (height - 260cm) Curtains

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

විනාඩි 43
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Rice Storage Amino
Rice Storage Amino

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,500

විනාඩි 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!