වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX SITEMASTER
JCB 3CX SITEMASTER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Isuzu TCM 2 Ton Forklift
Isuzu TCM 2 Ton Forklift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - T.C.M loader
T.C.M loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

විනාඩි 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU 120 excavator breaker
KOMATSU 120 excavator breaker

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX
JCB 3CX

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,100,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - IMT 533 ටේලරය සමග ට්‍රැක්ටරය
IMT 533 ටේලරය සමග ට්‍රැක්ටරය

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - FORK LIFT
FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Furukawa FL160A
Furukawa FL160A

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Fork lift
Fork lift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 420,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - MITSUBISHI AERIAL TRUCK
MITSUBISHI AERIAL TRUCK

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,150,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kato Rough Terrain Crane
Kato Rough Terrain Crane

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,700,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Mitsubishi 30 Excavation machine
Mitsubishi 30 Excavation machine

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX
JCB 3CX

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,250,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX SITEMASTER
JCB 3CX SITEMASTER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,450,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX SITEMASTER
JCB 3CX SITEMASTER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,850,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX SITEMASTER
JCB 3CX SITEMASTER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,750,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX SITEMASTER
JCB 3CX SITEMASTER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,650,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Hitachi EX27 Excavator
Hitachi EX27 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1989 JCB
Unregistered 1989 JCB

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,900,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB Machine
JCB Machine

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CAT CATERPILLAR E110B
CAT CATERPILLAR E110B

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,790,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Yanmar B27
Yanmar B27

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - FORK LIFT IMPORTED FROM JAPAN
FORK LIFT IMPORTED FROM JAPAN

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 435,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Combine harvester
Combine harvester

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Massey Ferguson 4 wd
Massey Ferguson 4 wd

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kubota 4 wd
Kubota 4 wd

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco SK 200-8 Excavator
Kobelco SK 200-8 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 13,300,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!