වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1998 JCB Turbo Manual
Unregistered 1998 JCB Turbo Manual

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1
KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Mitsubishi canter BOOM Truck
Mitsubishi canter BOOM Truck

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,275,000

පැය 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM FORK LIFT 2 TON
TCM FORK LIFT 2 TON

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU FORK LIFT 4.5TON
KOMATSU FORK LIFT 4.5TON

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX - 1996 Manual / Non turbo
JCB 3CX - 1996 Manual / Non turbo

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota, loader
Toyota, loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - BOMAG 120 AD - Roller
BOMAG 120 AD - Roller

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Belle BWR 650 double drum rollers
Belle BWR 650 double drum rollers

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TOYOTA FORK LIFT
TOYOTA FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,390,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kubota KX 21 3Q Excavator
Kubota KX 21 3Q Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOBELCO EXCAVATOR SK35SR
KOBELCO EXCAVATOR SK35SR

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu Forklift
Komatsu Forklift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota Forklift
Toyota Forklift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 390,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota forklift
Toyota forklift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 395,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu pc 30 Excavator
Komatsu pc 30 Excavator

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Bobcat
Bobcat

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - ISUZU GIGA Mixer Truck
ISUZU GIGA Mixer Truck

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,650,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Isuzu TCM 2 Ton Forklift
Isuzu TCM 2 Ton Forklift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 595,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Yanmar VIO30
Yanmar VIO30

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM Forklift 2.5Ton Diesel
TCM Forklift 2.5Ton Diesel

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER
CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu PC40 Excavator
Komatsu PC40 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX backhoe loader
JCB 3CX backhoe loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,850,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco Excavator 120
Kobelco Excavator 120

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 12 ton Roller
12 ton Roller

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Vibromax Roller
Vibromax Roller

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!