වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM 45 Loader for sale in Kaduwela
TCM 45 Loader for sale in Kaduwela

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco 140 Excavator
Kobelco 140 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - FARMTRAC FT51 2013
FARMTRAC FT51 2013

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

පැය 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TAFE-45DI
TAFE-45DI

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

පැය 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Belle BWR 650 double drum rollers
Belle BWR 650 double drum rollers

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

පැය 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Excavator
Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA300
KOMATSU WA300

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,200,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu pay loader
Komatsu pay loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX
JCB 3CX

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,600,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - John Deere Tractor / Grass cutter lawn
John Deere Tractor / Grass cutter lawn

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota Battery forklift / Reach Truck
Toyota Battery forklift / Reach Truck

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER
CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu PC 30 - 7 Excavator
Komatsu PC 30 - 7 Excavator

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Bobcat TCM 725
Bobcat TCM 725

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Mitsubishi MM 35 B
Mitsubishi MM 35 B

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,890,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 3CX JCB
3CX JCB

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu PC 30 -8 Excavator
Komatsu PC 30 -8 Excavator

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Excavator Hitachi EX 50 URG Landy
Excavator Hitachi EX 50 URG Landy

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KUBOTA KX 21 EXCAVATOR
KUBOTA KX 21 EXCAVATOR

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 640,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3CX 12
JCB 3CX 12

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM FORK LIFT
TCM FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota Fork Lift
Toyota Fork Lift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Caterpillar M312 Wheel Excavator
Caterpillar M312 Wheel Excavator

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,800,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 2002 Green Elephant Mini Loader
2002 Green Elephant Mini Loader

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - HINO RANGER 3TON BOOM TRUCK 18.5FT
HINO RANGER 3TON BOOM TRUCK 18.5FT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,500,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!