වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 4,084 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - New 4x3 Dining Table!
New 4x3 Dining Table!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Chair [Richco Furniture]
Computer Chair [Richco Furniture]

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .
Steel bunker bed.- තට්ටු ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

විනාඩි 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two Antique tables
Two Antique tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

විනාඩි 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 60”x72”)
Spring Mattress 7” (W 60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

විනාඩි 42
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Bed with Mattress
Single Bed with Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

විනාඩි 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (60x72)
Teak Bed & Spring Mattress (60x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double bed with mattress
Double bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining room
Dining room

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01
Teak Bed & Spring Mattress (6ftx6ft)TS01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - sofa set
sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 300,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair FG-990 PUTU.LK
Office Chair FG-990 PUTU.LK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress 7” (W 72”x72”)
Spring Mattress 7” (W 72”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82
Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T82

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nira - new steel bunker bed.
Nira - new steel bunker bed.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80
Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T80

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed
Teak Box Bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (48x72) ASM95
Agro Spring Mattress (48x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x72) ASM95
Agro Spring Mattress (72x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Wardrobe Teak
2 Door Wardrobe Teak

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM95
Agro Spring Mattress (60x72) ASM95

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Wardrobe
3 Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Wardrobe
2 Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed 6*6
Teak Box Bed 6*6

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Three Door Almirah (6.5ftx7ft)
Three Door Almirah (6.5ftx7ft)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 89,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -All kind of MATTRESSES!
UNIQUE -All kind of MATTRESSES!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany sofa set
Mahogany sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!