වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,059 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New SMART 6x3 Wardrobe!
UNIQUE -New SMART 6x3 Wardrobe!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -4Seater Glass Top Dining Tables!
UNIQUE -4Seater Glass Top Dining Tables!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BEDROOM SET
BEDROOM SET

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 79,000

විනාඩි 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Monara Chairs
Teak Monara Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,900

විනාඩි 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SPRING MATTRESS
SPRING MATTRESS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa - Colombo
Sofa - Colombo

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

විනාඩි 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner Sofa - Damro
Corner Sofa - Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

විනාඩි 42
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-590
Office chair FG-590

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair FG-990
Office chair FG-990

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,990

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office table
Office table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table with chairs
Table with chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New L/Bk PIYESTRA C/Chairs!
UNIQUE -New L/Bk PIYESTRA C/Chairs!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Modern 3D Display Unit!
UNIQUE -New Modern 3D Display Unit!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Budget Dressing Table!
UNIQUE -New Budget Dressing Table!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,800

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa factory outlet(FG12f)brand new
Sofa factory outlet(FG12f)brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HS OFFICE TABLES!
UNIQUE -New HS OFFICE TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,400

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New Piyestra 3D Dark Wardrobe!
UNIQUE -New Piyestra 3D Dark Wardrobe!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -All kind of MATTRESSES!
UNIQUE -All kind of MATTRESSES!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dining table
Teak dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table with 6 Chairs Set
Dining Table with 6 Chairs Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Cupboard
Teak Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DRESSING TABLE W CUPBOARD
DRESSING TABLE W CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,700

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HS MULTI RACK!
UNIQUE -New HS MULTI RACK!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BEST STEEL 4 BY 3 CUPBOARD
BEST STEEL 4 BY 3 CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,300

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - UNIQUE -New HS Mobile Drawer Box!
UNIQUE -New HS Mobile Drawer Box!

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - MELAMINE BOOK CUPBOARD 5 FEET
MELAMINE BOOK CUPBOARD 5 FEET

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,100

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!