වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 178 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ආහාර

ආහාර-කොළඹ - PASTA ALL VARIETIES
PASTA ALL VARIETIES

කොළඹ, ආහාර

රු 280

පැය 1 යි
ආහාර-කොළඹ - Kitkat 2 Fingers
Kitkat 2 Fingers

කොළඹ, ආහාර

රු 50

පැය 1
ආහාර-කොළඹ - Belgian Dark & White chocolates
Belgian Dark & White chocolates

කොළඹ, ආහාර

රු 350

පැය 1
ආහාර-කොළඹ - White Eggs
White Eggs

කොළඹ, ආහාර

රු 14

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Black Pepper ( Gammiris)
Black Pepper ( Gammiris)

කොළඹ, ආහාර

රු 600

දින 1
ආහාර-කොළඹ - ඔලිව් ගෙඩි
ඔලිව් ගෙඩි

කොළඹ, ආහාර

රු 750

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Italic Pasta 1kg
Italic Pasta 1kg

කොළඹ, ආහාර

රු 400

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Sweets
Sweets

කොළඹ, ආහාර

රු 20

දින 1
ආහාර-කොළඹ - බිත්තර/eggs
බිත්තර/eggs

කොළඹ, ආහාර

රු 16

දින 1
ආහාර-කොළඹ - MSG REPLACER
MSG REPLACER

කොළඹ, ආහාර

රු 2,100

දින 2
ආහාර-කොළඹ - Honey
Honey

කොළඹ, ආහාර

රු 1,500

දින 2
ආහාර-කොළඹ - Stainless steel chafing for Buffet
Stainless steel chafing for Buffet

කොළඹ, ආහාර

රු 10,000

දින 3
ආහාර-කොළඹ - Coffee Beans
Coffee Beans

කොළඹ, ආහාර

රු 3,500

දින 3
ආහාර-කොළඹ - Gamboge (Goraka) paste retail wholesale.
Gamboge (Goraka) paste retail wholesale.

කොළඹ, ආහාර

රු 500

දින 3
ආහාර-කොළඹ - Peanut Butter
Peanut Butter

කොළඹ, ආහාර

රු 750

දින 4
ආහාර-කොළඹ - Egg ..
Egg ..

කොළඹ, ආහාර

රු 16

දින 5
ආහාර-කොළඹ - Country chicken eggs
Country chicken eggs

කොළඹ, ආහාර

රු 35

දින 5
ආහාර-කොළඹ - Honey
Honey

කොළඹ, ආහාර

රු 1,450

දින 5
ආහාර-කොළඹ - Tea powder sale
Tea powder sale

කොළඹ, ආහාර

රු 400

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Tim Tam Biscuits
Tim Tam Biscuits

කොළඹ, ආහාර

රු 600

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Coconut oil
Coconut oil

කොළඹ, ආහාර

රු 315

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Coconut
Coconut

කොළඹ, ආහාර

රු 48

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Maldive Fish
Maldive Fish

කොළඹ, ආහාර

රු 950

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Ghee Oil
Ghee Oil

කොළඹ, ආහාර

රු 710

දින 7
ආහාර-කොළඹ - String Hoppers
String Hoppers

කොළඹ, ආහාර

රු 2

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!