වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ආහාර

ආහාර-කොළඹ - මිරිස් කුඩු තොග සහ සිල්ලර මිලට
පැය 3
ආහාර-කොළඹ - Araliya Keeri Samba
Araliya Keeri Samba

කොළඹ, ආහාර

රු 1,300

පැය 3
ආහාර-කොළඹ - Doritos Nacho cheese 180g
Doritos Nacho cheese 180g

කොළඹ, ආහාර

රු 1,200

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Chicken Meat
Chicken Meat

කොළඹ, ආහාර

රු 450

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Wedding cakes
Wedding cakes

කොළඹ, ආහාර

රු 65

දින 1
ආහාර-කොළඹ - ZASHA 100 Tea Bags
ZASHA 100 Tea Bags

කොළඹ, ආහාර

රු 160

දින 4
ආහාර-කොළඹ - EMAREM 100 TEA BAGS
EMAREM 100 TEA BAGS

කොළඹ, ආහාර

රු 130

දින 4
ආහාර-කොළඹ - ගොරකා කුීමි තොග මිල
ගොරකා කුීමි තොග මිල

කොළඹ, ආහාර

රු 30

දින 4
ආහාර-කොළඹ - Italian pasta
Italian pasta

කොළඹ, ආහාර

රු 300

දින 5
ආහාර-කොළඹ - Number 01 Coconut Oil
Number 01 Coconut Oil

කොළඹ, ආහාර

රු 385

දින 5
ආහාර-කොළඹ - ගොරකා පේස්ට් තොග
ගොරකා පේස්ට් තොග

කොළඹ, ආහාර

රු 39

දින 5
ආහාර-කොළඹ - NX TEA PREMIX
NX TEA PREMIX

කොළඹ, ආහාර

රු 750

දින 6
ආහාර-කොළඹ - NX CAFE PREMIX
NX CAFE PREMIX

කොළඹ, ආහාර

රු 750

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Lunch packets
Lunch packets

කොළඹ, ආහාර

රු 100

දින 6
ආහාර-කොළඹ - Cupcakes
Cupcakes

කොළඹ, ආහාර

රු 50

දින 8
ආහාර-කොළඹ - Olive Oil
Olive Oil

කොළඹ, ආහාර

රු 2,200

දින 8
ආහාර-කොළඹ - Kopiko Coffee Toffee
Kopiko Coffee Toffee

කොළඹ, ආහාර

රු 1,000

දින 9
ආහාර-කොළඹ - Coconut
Coconut

කොළඹ, ආහාර

රු 60

දින 9
ආහාර-කොළඹ - Coconut (පොල්)
Coconut (පොල්)

කොළඹ, ආහාර

රු 56

දින 10
ආහාර-කොළඹ - Dates (rata indhi) whole sale & retail
Dates (rata indhi) whole sale & retail

කොළඹ, ආහාර

රු 230

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Fresh strawberry jam
Fresh strawberry jam

කොළඹ, ආහාර

රු 580

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Olive oil
Olive oil

කොළඹ, ආහාර

රු 600

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Cheese
Cheese

කොළඹ, ආහාර

රු 360

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Drink powder
Drink powder

කොළඹ, ආහාර

රු 430

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Mayonnaise
Mayonnaise

කොළඹ, ආහාර

රු 500

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!