වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ආහාර

ආහාර-කොළඹ - දඹුල්ලෙන් ගෙන එන ලද පොල් තොගයක් විකිණීමට
දින 1
ආහාර-කොළඹ - Fruit juice
Fruit juice

කොළඹ, ආහාර

රු 150

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Eggs...
Eggs...

කොළඹ, ආහාර

රු 10

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Uva sweets organic Jaggery
Uva sweets organic Jaggery

කොළඹ, ආහාර

රු 250

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Fish Tin Jack Mackerel (semen)
Fish Tin Jack Mackerel (semen)

කොළඹ, ආහාර

රු 158

ආහාර-කොළඹ - නැවුම් කාබනික එළවලු
නැවුම් කාබනික එළවලු

සාමාජිකයාකොළඹ, ආහාර

රු 300

දින 2
ආහාර-කොළඹ - නැවුම් කාබනික එළවලු
නැවුම් කාබනික එළවලු

සාමාජිකයාකොළඹ, ආහාර

රු 300

දින 2
ආහාර-කොළඹ - Cashew Nuts
Cashew Nuts

කොළඹ, ආහාර

රු 1,480

දින 2
ආහාර-කොළඹ - Foods
Foods

කොළඹ, ආහාර

රු 160

දින 5
ආහාර-කොළඹ - NIDO Milk powder
NIDO Milk powder

කොළඹ, ආහාර

රු 2,500

දින 5
ආහාර-කොළඹ - Fish Balls
Fish Balls

කොළඹ, ආහාර

රු 163

දින 5
ආහාර-කොළඹ - එළවළු/පලතුරු
එළවළු/පලතුරු

කොළඹ, ආහාර

රු 100

දින 7
ආහාර-කොළඹ - Banana
Banana

කොළඹ, ආහාර

රු 120

දින 10
ආහාර-කොළඹ - Almarai cheese box
Almarai cheese box

කොළඹ, ආහාර

රු 200

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Arabian dates
Arabian dates

කොළඹ, ආහාර

රු 700

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Indonesian Luwak White Coffee - Instant!
Indonesian Luwak White Coffee - Instant!

කොළඹ, ආහාර

රු 3,000

දින 11
ආහාර-කොළඹ - Chocolate Toblerone
Chocolate Toblerone

කොළඹ, ආහාර

රු 700

දින 13
ආහාර-කොළඹ - Extra virgin olive 750ml
Extra virgin olive 750ml

කොළඹ, ආහාර

රු 1,100

දින 13
ආහාර-කොළඹ - Cheddar Cheese from Australia
Cheddar Cheese from Australia

කොළඹ, ආහාර

රු 775

දින 16
ආහාර-කොළඹ - Cadbury Chocolate 200g
Cadbury Chocolate 200g

කොළඹ, ආහාර

රු 750

දින 16
ආහාර-කොළඹ - Fresh vegetables
Fresh vegetables

කොළඹ, ආහාර

රු 60

දින 16
ආහාර-කොළඹ - Fish Burgers
Fish Burgers

කොළඹ, ආහාර

රු 75

දින 17
ආහාර-කොළඹ - Italian Pasta - Lasagnette (Barilla)
Italian Pasta - Lasagnette (Barilla)

කොළඹ, ආහාර

රු 475

දින 18
ආහාර-කොළඹ - Italian Pasta - Barilla Lasagne sheets
Italian Pasta - Barilla Lasagne sheets

කොළඹ, ආහාර

රු 575

දින 18
ආහාර-කොළඹ - Italian Pasta - "BARILLA FARFELLE"
Italian Pasta - "BARILLA FARFELLE"

කොළඹ, ආහාර

රු 380

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!