වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Karada Plants
Karada Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plant
Orchid Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Mushrooms Pot
Mushrooms Pot

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lipstick Mother Plant
Lipstick Mother Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Fresh Rose Flowers
Fresh Rose Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid plants
Orchid plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Cut Flowers
Cut Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Denrobiam Orchids by Colour
Denrobiam Orchids by Colour

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 115,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Christmas Palm Trees x4
Christmas Palm Trees x4

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,900

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Plants
Orchid Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 160

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - මානෙල් පැළ
මානෙල් පැළ

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Plants
Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Kalanchoe Plants
Kalanchoe Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bougainvillea Plants
Bougainvillea Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Money Plants
Money Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Gerbera Plants
Gerbera Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - කාබනික අතුරු භෝග වගාවෙන් ඉහල අදායමක්
කාබනික අතුරු භෝග වගාවෙන් ඉහල අදායමක්

සාමාජිකයාකොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm
Red Palm

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Japanese Rose
Japanese Rose

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Orchid Cut Flowers
Orchid Cut Flowers

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Bangkok Lily
Bangkok Lily

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Strawberry Plants
Strawberry Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - විසිතුරු ඕකිඩ් පැළ විකිණීමට
විසිතුරු ඕකිඩ් පැළ විකිණීමට

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Red Palm Trees
Red Palm Trees

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,000

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Birds Nest Plant
Birds Nest Plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!