වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 500 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - New untouched 3 BR Aprtment- Colombo 6
New untouched 3 BR Aprtment- Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR LUXURY APARTMENTS-Frances rd
3BR LUXURY APARTMENTS-Frances rd

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala
3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

විනාඩි 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment For Sale- Col 4
3BR Apartment For Sale- Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - New untouched 3 BR Aprtment- Colombo 6
New untouched 3 BR Aprtment- Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury 3 bedroom Apartment
Brand New Luxury 3 bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment For Sale
Brand New Apartment For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment sale in Malabe
Luxury apartment sale in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,500,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,160,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,640,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,180,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW 3 BED ROOM APT-KOTTAWA
BRAND NEW 3 BED ROOM APT-KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom City View Apat(AR23407) Col6
3 Bedroom City View Apat(AR23407) Col6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE DEHIWALA
BRAND NEW APARTMENT FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Colombo 2 MCP681
Apartment | Colombo 2 MCP681

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower | Aprt Nugegoda A0515-A
Emarald Tower | Aprt Nugegoda A0515-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 5 | Apartment A0515
Colombo 5 | Apartment A0515

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Angulana | Apartment MCP667
Angulana | Apartment MCP667

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Last chance to live @ 3 Kensington Gardn
Last chance to live @ 3 Kensington Gardn

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments - Park Road
Luxury Apartments - Park Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA
LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Pelawatte
Apartment for sale in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,160,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,180,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Wellawatta
Apartment for Sale Wellawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!