වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 446 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment sale in Pelawatte
Luxury apartment sale in Pelawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment urgent sale in Col 3
Luxury Apartment urgent sale in Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - ElegantLuxury Apartment in Battaramulla
ElegantLuxury Apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Col 06
Apartment for sale Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Sea View Apartment Mount Lavinia
Sea View Apartment Mount Lavinia

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 02
Apartment for sale in Colombo 02

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 82,000,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN NAWALA (474B/1)
APARTMENT FOR SALE IN NAWALA (474B/1)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stylish apartment for sale in Nugegoda
Stylish apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala
Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

පැය 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment in Colombo 13
3 BR Apartment in Colombo 13

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR/ 1200 sq.ft/Ocean View apt Dehiwala
3 BR/ 1200 sq.ft/Ocean View apt Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - PEARL - Luxury Apartment in Dehiwala
PEARL - Luxury Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxurious Apartment in Dehiwala
Luxurious Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - 4 Bedrooms Apartment in Colombo 2
4 Bedrooms Apartment in Colombo 2

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 95,000,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment in Colombo 03
Spacious apartment in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Beautiful two bedroom apartment Col 07
Beautiful two bedroom apartment Col 07

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 82,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 7
Apartment for sale in Colombo 7

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment Colombo-06
Brand new luxury apartment Colombo-06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,200,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Apt for sale in Colombo 04
3 Bed Apt for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Tharsha Apt in col15
Tharsha Apt in col15

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala Aparment fot sale
Dehiwala Aparment fot sale

කාමර: 9, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 700,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR LUXURY APARTMENT -DEHIWALA
2BR LUXURY APARTMENT -DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 apartments for rent in Colombo 05
2 apartments for rent in Colombo 05

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 130,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!