වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 481 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 4th floor ocean view Apartment Dehiwala
4th floor ocean view Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Type 1C - 3 Bedroom Apartment in Kotte
Type 1C - 3 Bedroom Apartment in Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Type 1B - 3 Bedroom Apartment in Kotte
Type 1B - 3 Bedroom Apartment in Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,950,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Battramulla
Apartment for sale in Battramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Talawatugoda-Hokandara
Luxury Apartment Talawatugoda-Hokandara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Talawathugoda
Apartment for sale in Talawathugoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,950,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury & city View apartment In Dehiwala
Luxury & city View apartment In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in dehiwala
Apartment for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,900,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ocean view/ 3 BR/ 4th floor Dehiwala
Ocean view/ 3 BR/ 4th floor Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

පැය 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT IN COL-04
LUXURY APARTMENT IN COL-04

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,600,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

පැය 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - 7th floor ocean view APT Dehiwala
7th floor ocean view APT Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

පැය 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 05 Havalok
Apartment for sale in Colombo 05 Havalok

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

පැය 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 06
Apartment for sale in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury One BR APT Dehiwala
Luxury One BR APT Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,000,000

පැය 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP 624
Rajagiriya | Apartment Sale MCP 624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

පැය 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwela | Apartment Sale MCP471
Dehiwela | Apartment Sale MCP471

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

පැය 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya | Apartment Sale MCP 627
Rajagiriya | Apartment Sale MCP 627

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,500,000

පැය 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale Mount lavinia
Apartment For Sale Mount lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 4th floor ocean view Apartment Dehiwala
4th floor ocean view Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo 06
Apartment For Sale In Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxery Apartment for Sale in Dehiwala
Luxery Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 190,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for family (in Colombo metro)
Apartment for family (in Colombo metro)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale Colombo 3 (979B )
Apartment sale Colombo 3 (979B )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!