වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 536 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Below Market Price! APT/Dehiwal
Below Market Price! APT/Dehiwal

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT for sale - Dehiwala
LUXURY APARTMENT for sale - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,647,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - A 3 Bedroom Apartment For Immediate Sale
A 3 Bedroom Apartment For Immediate Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,400,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Col 06
Apartment for Sale - Col 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

විනාඩි 42
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN MOUNTLAVINIA (1118B)
APARTMENT FOR SALE IN MOUNTLAVINIA (1118B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skygardens Apartment RAJAGIRIYA FOR SALE
Skygardens Apartment RAJAGIRIYA FOR SALE

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Ethulkotte (1115 B)
Apartment for Sale in Ethulkotte (1115 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxurious house for sale in athurugiriya
Luxurious house for sale in athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,500,000

පැය 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Pelawatte
Apartment for sale in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT
LUXURY APARTMENT

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

පැය 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prince Alfred Tower Apartment - Colombo 3
Prince Alfred Tower Apartment - Colombo 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 53,000,000

පැය 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,550,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,750,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,325,000

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Nawala
Apartment for Sale in Nawala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

පැය 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Col 6
Apartment for Sale - Col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

පැය 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale - Dehiwala
Luxury apartment for sale - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

පැය 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 03 Bedroom New Apartment In MtLavania for Sale
03 Bedroom New Apartment In MtLavania for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Kp property | Apartment @ Malabe
Kp property | Apartment @ Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT- DEHIWELA
LUXURY APARTMENT- DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,100,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Dehiwala
Luxury Apartment Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,200,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1250 Sqft, 3bed-2wash room for Sale - Col 6
1250 Sqft, 3bed-2wash room for Sale - Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent @ Colombo 07
Apartment for Rent @ Colombo 07

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 06 Luxury Living,3BD & 2BT
Colombo 06 Luxury Living,3BD & 2BT

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Room Apartment In Colombo
3 Bed Room Apartment In Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Talawatugoda (1045 B)
Apartment for Sale in Talawatugoda (1045 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,200,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!