වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE KR42 2001
Toyota TOWNACE KR42 2001

142,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Crew Cab 2014
Toyota Dyna Crew Cab 2014

70,540 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Crew Cab 2017
Isuzu Elf Crew Cab 2017

196 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Truck 2010
Isuzu Elf Truck 2010

105,168 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE KR42 2001
Toyota TOWNACE KR42 2001

142,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace CR42 2004
Toyota Town Ace CR42 2004

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi MINI CAB 2011
Mitsubishi MINI CAB 2011

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper PC 2015
Nissan Clipper PC 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper PC 2014
Nissan Clipper PC 2014

42,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,295,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland VIKING ASH BLUE 2011
Ashok Leyland VIKING ASH BLUE 2011

85,518 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo hiroof long 1982
Isuzu Fargo hiroof long 1982

195,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta ACE 2011
Tata Dimo Batta ACE 2011

39,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Supro Maxitruck 2016
Mahindra Supro Maxitruck 2016

14,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon 2017
Suzuki Every Wagon 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,690,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF FREZEER TRUCK 2014
Isuzu ELF FREZEER TRUCK 2014

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NIR71R ,Closed Body 2003
Isuzu NIR71R ,Closed Body 2003

87,544 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata LPT1613,Closed Body 2011
Tata LPT1613,Closed Body 2011

49,562 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Scrum 2015
Mazda Scrum 2015

46,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lotto CR36 1994
Toyota Townace Lotto CR36 1994

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter Truck 1998
Mitsubishi Canter Truck 1998

214,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Grand Hiace 2008
Toyota Grand Hiace 2008

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 110 super custom 1993
Toyota LH 110 super custom 1993

12,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1995
Toyota HIACE 1995

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 660,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH 200 Dark Prime 2015
Toyota TRH 200 Dark Prime 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,975,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!