වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC Limited 2017
Suzuki Every PC Limited 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,745,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Truck S500P 2017
Daihatsu Truck S500P 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,945,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Voxy V Grade 2014
Toyota Voxy V Grade 2014

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota ESQUIRE 2015
Toyota ESQUIRE 2015

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,990,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY FULL JOIN 2007
Suzuki EVERY FULL JOIN 2007

120,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY WAGON PZ TB 2017
Suzuki EVERY WAGON PZ TB 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Viking 2010
Ashok Leyland Viking 2010

253,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH200 SuperGL 2006
Toyota KDH200 SuperGL 2006

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L400 1995
Mitsubishi L400 1995

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR26 TOWNACE 1997
Toyota CR26 TOWNACE 1997

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,115,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2016
Toyota Coaster 2016

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,800,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Buddy Power 2015
Daihatsu Hijet Buddy Power 2015

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace 2008
Toyota Town Ace 2008

135,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Atrai Wagon 2014
Daihatsu Atrai Wagon 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 222 2006
Toyota Hiace KDH 222 2006

199,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,990,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 Liteace 1999
Toyota KR42 Liteace 1999

230,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1984
Isuzu ELF 1984

148,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH200 2006
Toyota KDH200 2006

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 2010
Toyota KDH 223 2010

105,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,500,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 2007
Toyota KR42 2007

187,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan 1992
Nissan caravan 1992

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,380,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFCC UNIMO LOKKA 2017
DFCC UNIMO LOKKA 2017

4,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH200v Super GL 2014
Toyota KDH200v Super GL 2014

37,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,800,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!