වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer 2015
Isuzu Freezer 2015

91,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 2007
Toyota KDH 200 2007

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon 2017
Suzuki Every Wagon 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Star Bus 2012
Tata Star Bus 2012

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1109 2016
Tata 1109 2016

14,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF npr21h 14 2016
Isuzu ELF npr21h 14 2016

23,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan T2 single Cab Black 1989
Nissan T2 single Cab Black 1989

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Wing Truck 2011
Isuzu Wing Truck 2011

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,250,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata LPT 709 2011
Tata LPT 709 2011

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,435,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super GL 2017
Toyota Hiace Super GL 2017

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,475,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 1999
Toyota KR 42 1999

280,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Crew Cab 2017
Isuzu Elf Crew Cab 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Truck 2012
Isuzu Elf Truck 2012

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Truck 2010
Isuzu Elf Truck 2010

500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini Cab 2015
Mitsubishi Mini Cab 2015

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every JOIN 2017
Suzuki Every JOIN 2017

2,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,215,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter Lorry 2013
Mitsubishi Canter Lorry 2013

45,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 221 High roof 2016
Toyota KDH 221 High roof 2016

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,000,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer Truck 2017
Isuzu Freezer Truck 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1993
Toyota Dolphin 1993

78,544 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Cruise 2014
Daihatsu Cruise 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2001
Nissan Vanette 2001

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1995
Toyota Dolphin 1995

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dolphin 1995
Toyota dolphin 1995

330,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,060,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper Join 2015
Nissan Clipper Join 2015

47,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,695,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer 2015
Isuzu Freezer 2015

91,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!