වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PA DA17V 2017
Suzuki EVERY PA DA17V 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL TRH 2016
Toyota KDH Super GL TRH 2016

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,495,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Hiace LH103 1995
Toyota Dolphin Hiace LH103 1995

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,790,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Boom Truck 2010
Isuzu Elf Boom Truck 2010

105 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2016
Suzuki Every PC 2016

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every buddy 2018
Suzuki every buddy 2018

10,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,895,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan highroof Long 1985
Nissan highroof Long 1985

185,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hi ace KDH 221 2015
Toyota Hi ace KDH 221 2015

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,450,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Wing Body Truck 2011
Isuzu Wing Body Truck 2011

105,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,500,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE KDH200 SUPER 2007
Toyota HIACE KDH200 SUPER 2007

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,390,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata LPT1613 2011
Tata LPT1613 2011

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Aluminum Body 2010
Isuzu Elf Aluminum Body 2010

105,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace LH 183 2003
Toyota Hiace LH 183 2003

230,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,100,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super GL KDH 2017
Toyota Hiace Super GL KDH 2017

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,375,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Dump Truck 2015
Isuzu Elf Dump Truck 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Crew Cab 2017
Isuzu Elf Crew Cab 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Viking/Ash Blue 2011
Ashok Leyland Viking/Ash Blue 2011

85,518 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PA DA17V 2017
Suzuki EVERY PA DA17V 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Crew Cab 2015
Toyota Dyna Crew Cab 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

25,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolpin Dual AC 1999
Toyota Dolpin Dual AC 1999

150 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET CARGO 2011
Daihatsu HIJET CARGO 2011

118,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 van 2012
Toyota KDH 223 van 2012

61,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota liteace 1990
Toyota liteace 1990

100,652 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town ace KR 42 1999
Toyota Town ace KR 42 1999

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2017
Foton BJ1031 2017

50 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!