දැන්විම් 289 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom set
Bedroom set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 140,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Table
Antique Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Floor Cushions (04 Nos)
Floor Cushions (04 Nos)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

පැය 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Squeeze Sponge Mop
Squeeze Sponge Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,150

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table set
Dining Table set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set- nearly new
Sofa set- nearly new

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set.
Sofa set.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Study Table with Stools
Double Study Table with Stools

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Built-In 4 Burner Gas Stove/cooker Hob
Built-In 4 Burner Gas Stove/cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Podium / Reception Table
Podium / Reception Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Study Table with Drawers
Study Table with Drawers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Sofa with Pillow
Large Sofa with Pillow

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Children Baby Cupboard
Children Baby Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table with 6 chairs
Table with 6 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - King Mattress and Bed
King Mattress and Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Latest designs - 4 Berner Gas Cooker Hobs
Latest designs - 4 Berner Gas Cooker Hobs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,990

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HAFELE- 4 Burner Glass Gas Hob - Germany
HAFELE- 4 Burner Glass Gas Hob - Germany

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 68,900

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Wardrobe
Teak Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office table
Office table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office furniture (table and chair)
Office furniture (table and chair)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair
Office chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Tesa Main and Room Door Locks
Tesa Main and Room Door Locks

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!