දැන්විම් 950 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 8200 SFF/ i3 - 3.3 -2nd Gen /4 /250 /RW
Hp 8200 SFF/ i3 - 3.3 -2nd Gen /4 /250 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dell 22 Wide IPS Monitor
Dell 22 Wide IPS Monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Milesight MS-C4481-PB Camera
Milesight MS-C4481-PB Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

විනාඩි 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Key Tag Camera Night Vision 12 Mp Full Hd
Key Tag Camera Night Vision 12 Mp Full Hd

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,490

විනාඩි 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tracer Gun / Electro Shocker 10000v Self Defense
Tracer Gun / Electro Shocker 10000v Self Defense

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

විනාඩි 50
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5C 32gb (Used)
Apple iPhone 5C 32gb (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8 64 GB (Used)
Samsung Galaxy S8 64 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 62,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Acumen Ai-F4818, 8CH DVR
Acumen Ai-F4818, 8CH DVR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 128gb/red (Used)
Apple iPhone 7 128gb/red (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 69,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - OnePlus X 4G (Used)
OnePlus X 4G (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Sur-Link Dual Face Plate
Sur-Link Dual Face Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 250

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ 2018 (Used)
Samsung Galaxy J6+ 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Water/P 5MP new 8GB .
Camera Watch Water/P 5MP new 8GB .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Wifi Camera 5mp Tracker Original new.
Drone Wifi Camera 5mp Tracker Original new.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Level Meter Laser Digital / 8 Ft Tape new //
Level Meter Laser Digital / 8 Ft Tape new //

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000 W Dc - 12v to Ac 220v New
Inverter 2000 W Dc - 12v to Ac 220v New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,490

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New
Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New
Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New //.
Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New //.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New //.
Camera Watch Bracelet Hd 5 Mp New //.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tds Meter - Water Quality Tester / New
Tds Meter - Water Quality Tester / New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser Tape 100 M Original New
Distance Meter Laser Tape 100 M Original New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,990

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Turbine Gear Motor DC 6V - 24V 20W
Turbine Gear Motor DC 6V - 24V 20W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1500W DC 12v to AC 230V new.
Inverter 1500W DC 12v to AC 230V new.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,900

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Amara Endoscope 3.5m Cable 5 Mp
Amara Endoscope 3.5m Cable 5 Mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

පැය 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Steel Stick Self Defense Retractable
Steel Stick Self Defense Retractable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!