වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Action camera 4k
Action camera 4k

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HD camera v380
HD camera v380

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Intelligent camera
Intelligent camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Globe panoramic camera
Globe panoramic camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Power Bank 12mp Night/V 10hrs
Camera Power Bank 12mp Night/V 10hrs

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tripod Aluminum
Tripod Aluminum

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera Night vision Full HD 12MP
Mini Camera Night vision Full HD 12MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Endoscope 5mp cable 1m Waterproof
Camera Endoscope 5mp cable 1m Waterproof

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Spectacle V/Recording HD 5MP
Camera Spectacle V/Recording HD 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Drone Cheerson CX 10
Mini Drone Cheerson CX 10

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY A7S ii Mirrorless
SONY A7S ii Mirrorless

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 320,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Cloth hanger 5Mp HD (2 Hrs-Rec)
Camera Cloth hanger 5Mp HD (2 Hrs-Rec)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone WIFI Camera Tracker Original 5mp
Drone WIFI Camera Tracker Original 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera 4GB card + reader 5Mp
Drone Camera 4GB card + reader 5Mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lighter 5mp HD Video Recording
Camera Lighter 5mp HD Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Motor kit Brushless 1000KV .
Drone Motor kit Brushless 1000KV .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI Endoscope Camera 5MP 3.5m cable.
WIFI Endoscope Camera 5MP 3.5m cable.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Bracelet model 5MP
Camera Watch Bracelet model 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,800

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3100 with Lens
Nikon D3100 with Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - RC Drone with VR Glass FPV WIFI
RC Drone with VR Glass FPV WIFI

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Folding Drone X33C WIFI
Folding Drone X33C WIFI

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI Drone – with camera 8996
WIFI Drone – with camera 8996

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - RC Drone 2.4G 6 Axis HB8996
RC Drone 2.4G 6 Axis HB8996

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Camera Action 4K 16MP HD new.
Wifi Camera Action 4K 16MP HD new.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,400

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lens 8X Telescope + Tripod
Camera Lens 8X Telescope + Tripod

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!