වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI Camera Drone Tracker 5mp HD
WIFI Camera Drone Tracker 5mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Steel belt 8GB 5MP
Camera Watch Steel belt 8GB 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera PowerBank 12mp 10hrs Rec Night/V
Camera PowerBank 12mp 10hrs Rec Night/V

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi 4K Camera Action Ultra 16MP HD
Wifi 4K Camera Action Ultra 16MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Usb flash Drive 5Mp HD
Camera Usb flash Drive 5Mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Camera Night vision Mini 5MP HD
Wifi Camera Night vision Mini 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera 12mp V/Recording 10-hrs
Mini Camera 12mp V/Recording 10-hrs

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lighter 5mp Video Recording
Camera Lighter 5mp Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone battery 7.4V 2500MAh Syma x8 .
Drone battery 7.4V 2500MAh Syma x8 .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Sun glass Video 5MP HD
Camera Sun glass Video 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Clock Video Recording 5mp
Camera Clock Video Recording 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera lens Micro + fish eye 2in1.
Camera lens Micro + fish eye 2in1.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone motors 8.5mm x 20mm.
Drone motors 8.5mm x 20mm.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Motor 2200KV Brushless.
Drone Motor 2200KV Brushless.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lens telescope 40 X 60 + Tripod.
Camera Lens telescope 40 X 60 + Tripod.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon F4S with AF 35-70mm f/2.8 KIT
Nikon F4S with AF 35-70mm f/2.8 KIT

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 112,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Action camera 4k
Action camera 4k

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HD camera v380
HD camera v380

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Intelligent camera
Intelligent camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Globe panoramic camera
Globe panoramic camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5MP Watch Camera Waterproof 8GB
5MP Watch Camera Waterproof 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI Camera Endoscope 5mp length = 3.5m
WIFI Camera Endoscope 5mp length = 3.5m

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Drone CX 10 Cheerson
Mini Drone CX 10 Cheerson

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Bottle V/Recording 12mp HD
Camera Bottle V/Recording 12mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 1000D
Canon EOS 1000D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 34,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!