දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment sale co6
Brand new luxury apartment sale co6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury apartment sale co6
Brand new luxury apartment sale co6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for sale in Col 06
Brand New Apartment for sale in Col 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 B/R Apartment sale in Colombo 06
2 B/R Apartment sale in Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in Colombo 06
Apartment for rent in Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale col 8
Brand new apartment for sale col 8

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment @rohini rd colombo 6
Apartment @rohini rd colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 2,300,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale - Col 6
Brand new apartment for sale - Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 new apartment for sale
Colombo 6 new apartment for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for sale in Col-06
Brand new apartment for sale in Col-06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Duplex Apartment for sale - Colombo 06
Duplex Apartment for sale - Colombo 06

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte
RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Colombo 06
Apartment For Sale - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BD Apartment for sale at Frances Rd
3BD Apartment for sale at Frances Rd

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Colombo 6
Luxury Apartment for Sale in Colombo 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Wellawatte
Apartment for sale in Wellawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Wellawatta
Apartment for Sale in Wellawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Wellawatta
Apartment for Sale in Wellawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,500,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale [AS10] Col 06
Apartment for Sale [AS10] Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - LARGE APARTMENT FOR SALE IN CO 06
LARGE APARTMENT FOR SALE IN CO 06

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Col 6
Apartment for sale in Col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,540,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury 3 bedroom Apartment Colombo 6
Luxury 3 bedroom Apartment Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 B/R City View Apartment For Sale Col06
3 B/R City View Apartment For Sale Col06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom Apartment For Sale(RS0003)
2 Bedroom Apartment For Sale(RS0003)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wellawatha 3 BR sea view apt
Wellawatha 3 BR sea view apt

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment For Sale @Colombo 06
3 BR Apartment For Sale @Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!