වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Pump High Pressure 70W / 130-Psi /12v (1/2 Inch Socket).
Water Pump High Pressure 70W / 130-Psi /12v (1/2 Inch Socket).

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,800

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Pump Hot / cool Submersible 12-24v
Water Pump Hot / cool Submersible 12-24v

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,800

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Pump Submersible Brushless 12v Dc
Water Pump Submersible Brushless 12v Dc

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,490

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air / Oxygen Pump 12v Mini New
Air / Oxygen Pump 12v Mini New

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,300

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Hot Water Pump Submersible 12-24v 8m Head
Hot Water Pump Submersible 12-24v 8m Head

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,800

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Pump 6W 230V Submersible new
Water Pump 6W 230V Submersible new

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,490

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New 16" Wall Fan
Brand New 16" Wall Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,000

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Pool Electric Pump S 12130
Pool Electric Pump S 12130

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,350

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Foldable Portable Fan S 12189
Foldable Portable Fan S 12189

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 990

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - International Wall Adapter S 11926
International Wall Adapter S 11926

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 390

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 13 Amp Multi Socket I 12358
13 Amp Multi Socket I 12358

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 175

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 13 Amp Switch Multi Socket I 12359
13 Amp Switch Multi Socket I 12359

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 750

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 5 Amp Multi Socket I 12357
5 Amp Multi Socket I 12357

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 150

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Mini Portable Fan
Mini Portable Fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 850

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 2USB 5SOCKET WIRE CORD I 11402
2USB 5SOCKET WIRE CORD I 11402

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 990

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Fan I 11256
Portable Fan I 11256

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 575

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - INTERNATIONAL WALL ADAPTER I 11169
INTERNATIONAL WALL ADAPTER I 11169

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 390

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Cooler
Air Cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New 9000 - 60000BTU AC CLA/DEME
Brand New 9000 - 60000BTU AC CLA/DEME

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 60000 BTU CLA air conditions
60000 BTU CLA air conditions

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 265,000

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 60000 BTU CLA Air Condition
60000 BTU CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 265,000

දින 42
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Window Airo Conditioner
Window Airo Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 44
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Foldable Portable Fan I 11255
Foldable Portable Fan I 11255

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 990

දින 47
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Hexagon Socket with 2 USB
Hexagon Socket with 2 USB

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 850

දින 53
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Media Air Conditioner
Media Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!