දැන්විම් 440 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Stainless Steel Cloth Drying Stand
Stainless Steel Cloth Drying Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Solar Sensor Light
Solar Sensor Light

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multi - Functional Fold-able Chopping Board
Multi - Functional Fold-able Chopping Board

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 12″ Round Wall Clock
12″ Round Wall Clock

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Flower Design Wall Clock
Flower Design Wall Clock

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe
Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel 3L Whistling Kettle
Stainless Steel 3L Whistling Kettle

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker
Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,990

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldable Cloth Wardrobe Advanced Design
Foldable Cloth Wardrobe Advanced Design

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed and Mattress
Bed and Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer (Aluminum Bottle)
Paint Zoom Sprayer (Aluminum Bottle)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,800

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,100

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Spin Mop (S/S Drum)
Magic Spin Mop (S/S Drum)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Garden Hedge Shears
Garden Hedge Shears

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,200

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2Ft x 6Ft Folding Table
2Ft x 6Ft Folding Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Wellberg Marble Non-Stick C Fry Pan
Wellberg Marble Non-Stick C Fry Pan

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,990

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Printed Mermaid Square Pillow
Printed Mermaid Square Pillow

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 5 Burner Glass Top Gas Cooker Hob - Crystal
5 Burner Glass Top Gas Cooker Hob - Crystal

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 32,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lolli Cakes – Baking Kit
Lolli Cakes – Baking Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Pc Snap Fit Drawer Dividers
2 Pc Snap Fit Drawer Dividers

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Spin Mop
Magic Spin Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Amazing Shoe Rack
Amazing Shoe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4 Without Plate
Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4 Without Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,975

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4 With Plate
Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4 With Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,700

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bestway Inflatable Chair
Bestway Inflatable Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,190

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Big Folding Charcoal Bbq Grill S/s
Big Folding Charcoal Bbq Grill S/s

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Marble Coated Fry Pan
Marble Coated Fry Pan

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!