දැන්විම් 1,121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 7 Plus 128 GB F/Set (Used)
Apple iPhone 7 Plus 128 GB F/Set (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Branded PS2 Mouse
Branded PS2 Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 50

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ Ultra HD Active 3D Projectors
HTP™ Ultra HD Active 3D Projectors

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 76,500

විනාඩි 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - German Osram LED Multimedia Projectors
German Osram LED Multimedia Projectors

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

විනාඩි 16
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Osram Branded LED Projectors Outdoor
Osram Branded LED Projectors Outdoor

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

විනාඩි 20
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 5S Gold (Used)
Apple iPhone 5S Gold (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

විනාඩි 20
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Daylight LED Projectors Big Classrooms
Daylight LED Projectors Big Classrooms

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

විනාඩි 21
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Office| Class Daytime use Projector LED
Office| Class Daytime use Projector LED

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

විනාඩි 32
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Original HTP™ Projector Authorized agent
Original HTP™ Projector Authorized agent

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY NEX-5T Mirror less
SONY NEX-5T Mirror less

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,500

විනාඩි 44
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Macbook Air
Apple Macbook Air

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 166,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei P10 Lite Display Original
Huawei P10 Lite Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Mate 8 Display Original
Huawei Mate 8 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei P10 Display Original
Huawei P10 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Nova 2i Display Original
Huawei Nova 2i Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Y9 Display Original
Huawei Y9 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Nova 3i Display Original
Huawei Nova 3i Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Nova 3 Display Original
Huawei Nova 3 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei P8 Lite Display Original
Huawei P8 Lite Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 22” LED - HDMi
22” LED - HDMi

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei P8 Display Original
Huawei P8 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei GR5 2015 Display Original
Huawei GR5 2015 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei GR3 2017 Display Original
Huawei GR3 2017 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei G8 Display Original
Huawei G8 Display Original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP PRO 6000 COMPLETE SET
HP PRO 6000 COMPLETE SET

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5 Elite 8100 Computer
HP Core i5 Elite 8100 Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!