දැන්විම් 411 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 1TB External portable Hard disk Drive
WD 1TB External portable Hard disk Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Copper Thermal POS Printer
Black Copper Thermal POS Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CSR 4.0 Bluetooth USB Dongle
CSR 4.0 Bluetooth USB Dongle

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500 GB Seagate HDD
500 GB Seagate HDD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ADATA Premier DDR4 2400 4GB
ADATA Premier DDR4 2400 4GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 1TB External portable Hard disk Drive
WD 1TB External portable Hard disk Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Casing Alcatroz Futura 2000
Casing Alcatroz Futura 2000

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 6600MaH Mobile Power Banks
6600MaH Mobile Power Banks

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 575

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - USB 3.1 64GB Pen Drive
USB 3.1 64GB Pen Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4G Routers ඔබේ ගෙදරටත්
Dialog 4G Routers ඔබේ ගෙදරටත්

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SCP UPS (650VA)
SCP UPS (650VA)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB 1333Mhz
DDR3 4GB 1333Mhz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Processor Cooling Fan LGA 1151
Intel Processor Cooling Fan LGA 1151

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Copper Premium Wax Ribbon
Black Copper Premium Wax Ribbon

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Tech Pro Optical Mouse
Tech Pro Optical Mouse

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 195

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-Link 24 Port Gigabit Cat6 Patch Panel
D-Link 24 Port Gigabit Cat6 Patch Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Casing Alcatroz Futura Neo 500 Xv
Casing Alcatroz Futura Neo 500 Xv

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Casing Alcatroz Futura 3000
Casing Alcatroz Futura 3000

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Copper Thermal POS Printer
Black Copper Thermal POS Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Edimax Wifi Extender
Edimax Wifi Extender

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - AMD Ryzen 3 2200G Processor
AMD Ryzen 3 2200G Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core i3-4160 4th Gen Processor
Intel Core i3-4160 4th Gen Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core i3-8100 8th Gen Processor
Intel Core i3-8100 8th Gen Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core i5-9400F 9th Gen Processor
Intel Core i5-9400F 9th Gen Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 42,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core i5-9600K 9th Gen Unlocked Processor
Intel Core i5-9600K 9th Gen Unlocked Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 57,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gigabyte H110M-S2V Ultra Durable Motherboard.
Gigabyte H110M-S2V Ultra Durable Motherboard.

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core i7-8700 8th Gen Processor
Intel Core i7-8700 8th Gen Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 64,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!