දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 4
Apartment For Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Brand New Apartment for Sale Colombo 04
3 Room Brand New Apartment for Sale Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 56,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Bambalapitiya 3 Bed Rooms Apartment
Bambalapitiya 3 Bed Rooms Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,900,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For sale in Col4
Apartment For sale in Col4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 41,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR Apartment for Sale in Davidson Road, Bambalapitiya
2BR Apartment for Sale in Davidson Road, Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,500,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 4 (1130 B)
Apartment for Sale in Colombo 4 (1130 B)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1540 sq ft apartment on top floor of building located in Colombo 04
1540 sq ft apartment on top floor of building located in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,500,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new sea view apartment for sale in Bambalapitiya
Brand new sea view apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 59,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4
APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 63,000,000

දින 29
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished luxury apartment for sale in Col4
Furnished luxury apartment for sale in Col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For sale in Bambalapity Col 4
Apartment For sale in Bambalapity Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Super Luxury Apartment for Sale Col 4
Super Luxury Apartment for Sale Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 57,500,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 06
APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,700,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 04 [AS10]
Apartment for Sale in Colombo 04 [AS10]

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

දින 44
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Col 4
Apartment for sale Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 44
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Luxury Apartments - Colombo 4
3BR Luxury Apartments - Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 45
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR Furnished Apartment in Colombo 4
2BR Furnished Apartment in Colombo 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 46
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedrooms Apartment for Sale Ongoing Project - Col 4
3 Bedrooms Apartment for Sale Ongoing Project - Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,300,000

දින 46
මහල් නිවාස-කොළඹ - House for sale - Bambalapitiya Flats
House for sale - Bambalapitiya Flats

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 55
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!