වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Col 04
Apartment for Sale - Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Bambalapitiya 3 bed rooms apartment
Bambalapitiya 3 bed rooms apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Castle Lane Col 4
Apartment for Sale in Castle Lane Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Col 04
Apartment for Sale - Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Falcon Residence Col 4 f | A0526
Falcon Residence Col 4 f | A0526

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Hawaii Residencies Apartment Colombo 04
Hawaii Residencies Apartment Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For sale in Col4
Apartment For sale in Col4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 41,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Bambalapitiya 3 bed rooms apartment
Bambalapitiya 3 bed rooms apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE - COLOMBO-04
APARTMENT FOR SALE - COLOMBO-04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 4
Apartment For Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale!(urgent) colombo-4
Apartment for sale!(urgent) colombo-4

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4
APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 63,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 4
3 Bedroom Apt for Sale in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 25
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE IN COLOMBO 4 (1086B)
APARTMENT SALE IN COLOMBO 4 (1086B)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 06
APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,700,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment - Colombo 4
Blue Ocean Apartment - Colombo 4

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,200,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment at Bambalapitiya
Blue Ocean Apartment at Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,400,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 4 (1086B)
APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 4 (1086B)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 04
Apartment for sale Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 51
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 04
Apartment for Sale in Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 53
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale Col 4
Brand New Apartment for Sale Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 54
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA
LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 56
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!