දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 4 (212B)
Apartment for sale Colombo 4 (212B)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished apartment for sale Colombo 04
Furnished apartment for sale Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 04 | Apartment Sale MCP699
Colombo 04 | Apartment Sale MCP699

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished apartment for sale Colombo 04
Furnished apartment for sale Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished apartment in Colombo 4
Furnished apartment in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 4 (318B)
APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 4 (318B)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment for Sale Col 04
3 BR Apartment for Sale Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment 3 BR @ Colombo 4
Apartment 3 BR @ Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ocean view Apartment colombo 4.
Ocean view Apartment colombo 4.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 57,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment in Colombo 4
3 Bedroom Apartment in Colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished apartment for sale Colombo 04
Furnished apartment for sale Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Rooms with Pool Apartment col4
3 Bed Rooms with Pool Apartment col4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished apartment, Colombo 04
Furnished apartment, Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 04
Apartment for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom apartment for sale Colombo 4
2 Bedroom apartment for sale Colombo 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 29
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 4
Apartment for sale Colombo 4

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment-Marys Road Col 4
3 BR Apartment-Marys Road Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - COLOMBO 4
LUXURY APARTMENT - COLOMBO 4

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 58,000,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!