දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි සේවා

වෙනත් සේවා-කොළඹ - AUSTRALIA STUDENTS VISA
AUSTRALIA STUDENTS VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Construction Works
Construction Works

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House and Building Painting
House and Building Painting

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Housesitter/Caretaker
Housesitter/Caretaker

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 8
සංචාරක සේවා-කොළඹ - Beach and Beasts, Sri Lanka's beauty
Beach and Beasts, Sri Lanka's beauty

කොළඹ, සංචාරක සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish Repair & TV Bracket Fixing Services
Dish Repair & TV Bracket Fixing Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - PAINTING & WATER BASE WORK
PAINTING & WATER BASE WORK

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids Party Planing
Kids Party Planing

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 19
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Handyman Electrical service
Handyman Electrical service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 21
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Wonderful Painters
Wonderful Painters

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repair (Office / Home - Visit)
Printer Repair (Office / Home - Visit)

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 25
වෙනත් සේවා-කොළඹ - USA STUDENT VISA (F1)
USA STUDENT VISA (F1)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 27
වෙනත් සේවා-කොළඹ - LITHUANIA VISIT VISA
LITHUANIA VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 27
වෙනත් සේවා-කොළඹ - CANADA VISIT VISA
CANADA VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 27
වෙනත් සේවා-කොළඹ - ISRAEL VISIT VISA
ISRAEL VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 29
වෙනත් සේවා-කොළඹ - KOREA VISIT VISA
KOREA VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 29
වෙනත් සේවා-කොළඹ - UK VISA
UK VISA

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 31
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ON CALL ONTIME ONSITE COMPUTER REPAIR
ON CALL ONTIME ONSITE COMPUTER REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 33
වෙනත් සේවා-කොළඹ - U.S.A visit visa (B1/B2)
U.S.A visit visa (B1/B2)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 33
වෙනත් සේවා-කොළඹ - GREECE VISIT VISA
GREECE VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 36
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Cleaning Service in Colombo
Cleaning Service in Colombo

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,200

දින 38
වෙනත් සේවා-කොළඹ - ITALY VISIT VISA
ITALY VISIT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 75,000

දින 40
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair
Computer Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 40
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Best Painting services
Best Painting services

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12

දින 43
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Financial sponcer for visa purposes
Financial sponcer for visa purposes

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!