වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land in Colombo - 03
Commercial Land in Colombo - 03

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Col 03
Land for sale - Col 03

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 3- Land for Sale
Colombo 3- Land for Sale

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,050,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo 03
Land for Sale in Colombo 03

7.49 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Col 03
Land for sale Col 03

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Col 03
Land for sale Col 03

52.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 9.3 P Land in Colombo 3
9.3 P Land in Colombo 3

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Queens Road
Land for sale at Queens Road

39.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 24,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 3
Land for sale in Colombo 3

15.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 3 Land for Sale
Colombo 3 Land for Sale

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo - 03
Land for Sale in Colombo - 03

13.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - 36 perch facing marine drive co3
36 perch facing marine drive co3

36.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,000,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 19 perch land sale at kollupitiya
19 perch land sale at kollupitiya

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo - 03
Land for Sale in Colombo - 03

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT COL 03
18 P & PROPERTY SALE AT COL 03

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - 9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03
9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Supreme land in Kollupitiya
Supreme land in Kollupitiya

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 31
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Colombo 3
Land For Sale in Colombo 3

11.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Col-03
Land For Sale In Col-03

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,500,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කොළඹ - land for sale kollupitiya
land for sale kollupitiya

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 35
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Colombo 3
Land for sale - Colombo 3

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 පර්ච් එකකට

දින 35
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03
10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 44
ඉඩම්-කොළඹ - 06 P with PROPERTY SALE AT COL 03
06 P with PROPERTY SALE AT COL 03

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 51
ඉඩම්-කොළඹ - 16 P BARE LAND SALE COL 03
16 P BARE LAND SALE COL 03

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!