වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Col 03
Land for sale - Col 03

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale @bagatalle Rd Col 3
Land for Sale @bagatalle Rd Col 3

7.59 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 74.5 Perch Land for Sale Col 03
74.5 Perch Land for Sale Col 03

74.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Col 03
Land for sale Col 03

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Col 03
Land for sale Col 03

52.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 9.3 P Land in Colombo 3
9.3 P Land in Colombo 3

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale @ Colombo 03 23 Perches
Land for sale @ Colombo 03 23 Perches

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 3 Land for Sale | MCP657
Colombo 3 Land for Sale | MCP657

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03 Bagathale Rd
Land for sale in Colombo 03 Bagathale Rd

10.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land with Old Building for Sale col 3
Land with Old Building for Sale col 3

8.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

8.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 3
Land for sale in Colombo 3

15.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Colombo 3
Land For Sale in Colombo 3

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - 8 perch block for sale at Bagatalle rd
8 perch block for sale at Bagatalle rd

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo - 03
Land for Sale in Colombo - 03

13.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale -Colombo 3
Land For Sale -Colombo 3

29.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land Ideal For Residence- Colombo 3
Bare Land Ideal For Residence- Colombo 3

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo - 03
Land for Sale in Colombo - 03

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land With A House In Colombo 03
Land With A House In Colombo 03

5.86 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT COL 03
18 P & PROPERTY SALE AT COL 03

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - 20 perch land sale at kollupitiya
20 perch land sale at kollupitiya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - land for sale colombo 3
land for sale colombo 3

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 32
ඉඩම්-කොළඹ - Lands with house for sale - Kalutara
Lands with house for sale - Kalutara

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!