වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP L0511
Colombo 03 | Land Sale MCP L0511

19.65 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale col 3
Land for sale col 3

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT COL 03
18 P & PROPERTY SALE AT COL 03

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03
9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land
Bare land

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,000,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for Sale COLOMBO 3
Land | for Sale COLOMBO 3

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03
10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 |Land | Sale MCP324
Colombo 03 |Land | Sale MCP324

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - 11 P SUPER LAND SALE AT COLOMBO 03
11 P SUPER LAND SALE AT COLOMBO 03

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo 03
Land for Sale in Colombo 03

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - 06 P with PROPERTY SALE AT COL 03
06 P with PROPERTY SALE AT COL 03

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,250,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP 324
Colombo 03 | Land Sale MCP 324

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP488
Colombo 03 | Land Sale MCP488

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,750,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP657
Colombo 03 | Land Sale MCP657

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land in Colombo - 03
Commercial Land in Colombo - 03

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 36
ඉඩම්-කොළඹ - Supreme land in Kollupitiya
Supreme land in Kollupitiya

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 45
ඉඩම්-කොළඹ - 9.3 P Land in Colombo 3
9.3 P Land in Colombo 3

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 102
ඉඩම්-කොළඹ - Land sale facing Marine Drive Colombo 03
Land sale facing Marine Drive Colombo 03

8.36 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 153

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!