වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land in Colombo - 03
Commercial Land in Colombo - 03

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP657
Colombo 03 | Land Sale MCP657

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 9.3 P Land in Colombo 3
9.3 P Land in Colombo 3

9.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 03 | Land Sale MCP488
Colombo 03 | Land Sale MCP488

9.33 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,750,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Bandaragama
Land For Sale In Bandaragama

68.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - 200P LAND SALE IN COLOMBO 3
200P LAND SALE IN COLOMBO 3

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 3
Land for sale in Colombo 3

15.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 3 land for sale
Colombo 3 land for sale

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,200,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Colombo - 03
Land for Sale in Colombo - 03

13.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,000,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale at Kirindiwela Lot 01
Land For Sale at Kirindiwela Lot 01

22.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Supreme land in Kollupitiya
Supreme land in Kollupitiya

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land Colombo 03
Valuable Land Colombo 03

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 27,500,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale col 3
Land for sale col 3

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT COL 03
18 P & PROPERTY SALE AT COL 03

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කොළඹ - 9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03
9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කොළඹ - 30P Land in Marine Drive Colombo 03
30P Land in Marine Drive Colombo 03

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land in Colombo 3
Valuable Land in Colombo 3

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,500,000 පර්ච් එකකට

දින 37
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03
10 P LAND with 02 STORY HOUSE COL 03

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 43
ඉඩම්-කොළඹ - 11 P SUPER LAND SALE AT COLOMBO 03
11 P SUPER LAND SALE AT COLOMBO 03

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 පර්ච් එකකට

දින 47
ඉඩම්-කොළඹ - 06 P with PROPERTY SALE AT COL 03
06 P with PROPERTY SALE AT COL 03

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

දින 50
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale in Colombo 03
Land For sale in Colombo 03

16.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 පර්ච් එකකට

දින 51
ඉඩම්-කොළඹ - 16 P BARE LAND SALE COL 03
16 P BARE LAND SALE COL 03

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!