දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set 3,1,1
Sofa Set 3,1,1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dorm beds for sale (Hostel item)
Dorm beds for sale (Hostel item)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dorm beds for sale (Hostel item)
Dorm beds for sale (Hostel item)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Blinds & Curtain
Blinds & Curtain

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 150

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cup Cake Mould
Cup Cake Mould

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chairs
Office Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dressing Table with Mirror
Teak Dressing Table with Mirror

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Roof Tiles
Roof Tiles

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Furniture
Teak Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Genuine Teak Exquisite Furniture
Genuine Teak Exquisite Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Bed
Antique Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Glass Cupboard
Teak Glass Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Tapestry Wall Hangings
Tapestry Wall Hangings

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,500

දින 7
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall hangings
Wall hangings

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Large Airtight Storage Box
Large Airtight Storage Box

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Room Set with Six Chairs
Teak Dining Room Set with Six Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 225,000

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Shower cubicle
Shower cubicle

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 8,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Slightly used Phoenix plastic drawers
Slightly used Phoenix plastic drawers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe 3 Door
Wardrobe 3 Door

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 12
ගෙවතු-කොළඹ - Brand New Hyundai Premium Brush Cutter
Brand New Hyundai Premium Brush Cutter

කොළඹ, ගෙවතු

රු 16,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair
Office chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dankotuwa 17 piece coffee set
Dankotuwa 17 piece coffee set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cash Box
Cash Box

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Imported Door
Imported Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table Glass Cane Base with 6 Matching Chairs
Dining Table Glass Cane Base with 6 Matching Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah and Wardrobe
Teak Almirah and Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 29
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom Cabinet Ikea Brand New
Bathroom Cabinet Ikea Brand New

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!