දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 3
Apartment For Sale in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 3 | Apartment AA518
Colombo 3 | Apartment AA518

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment With Pool- Col 3
Apartment With Pool- Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Empire luxury apartment for sale Col 03
Empire luxury apartment for sale Col 03

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 84,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 3, Monarch Residencies
Colombo 3, Monarch Residencies

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 82,000,000

දින 17
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 3 Apartment for Sale
Colombo 3 Apartment for Sale

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BED ROOM CRESCAT APARTMENT COL 3
2 BED ROOM CRESCAT APARTMENT COL 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 61,000,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 3, Apartment for Sale
Colombo 3, Apartment for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - APT FOR SALE IN COLOMBO 3(1063B)
APT FOR SALE IN COLOMBO 3(1063B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in - Col 03
Apartment for Sale in - Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 69,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 6
3 Bedroom Apartment for Sale Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 03
Apartment for sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Iceland Residencies Col3
Apartment Iceland Residencies Col3

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Kollupitiya 7th floor luxury apartment
Kollupitiya 7th floor luxury apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo - 03
Apartment For Sale In Colombo - 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 48,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 3
Apartment For Sale in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,000,000

දින 38
මහල් නිවාස-කොළඹ - Monarch residencies Apartment col3
Monarch residencies Apartment col3

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 76,000,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!