දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment in Colombo 03
Spacious apartment in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment in Colombo 03
Spacious apartment in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 03
Apartment for sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Colombo 3 (979B)
Apartment for sale Colombo 3 (979B)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Colombo 03
Blue Ocean Apartment @ Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,900,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 7 for sale
Apartment in Colombo 7 for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 50,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished 3BR luxury apt Col 03
Furnished 3BR luxury apt Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment urgent sale in Col 3
Luxury Apartment urgent sale in Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,500,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - CRESCAT / ICELAND Apartments Colombo 3
CRESCAT / ICELAND Apartments Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 27
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 3
Apartment in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emperor Apartment for sale col 3
Emperor Apartment for sale col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000,000

දින 54
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO – 03
APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO – 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 54
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for sale in Colombo 03
Luxury Apartment for sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 280,000,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!