දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Apartment for Sale in Colombo 3
Furnished Apartment for Sale in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 52,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale - Colombo 03
Luxury Apartment for Sale - Colombo 03

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 84,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious Apartment for Sale In Colombo 03
Spacious Apartment for Sale In Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 3
Apartment For Sale in Colombo 3

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Rooms Apt - Colombo
3 Bed Rooms Apt - Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,900,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 03 (1063 B)
Apartment for Sale in Colombo 03 (1063 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo - 03
Apartment For Sale In Colombo - 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 48,000,000

දින 35
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Apartment For Sale - Colombo
3 Room Apartment For Sale - Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE IN MONARCH.
2 BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE IN MONARCH.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 68,000,000

දින 40
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 3 (653B)
APARTMENT FOR SALE IN COLOMBO 3 (653B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom Luxury Apartment for Sale in Monarch Col 03
2 Bedroom Luxury Apartment for Sale in Monarch Col 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 68,000,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 03
Apartment for Sale in Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!