වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in -Col3
Apartment for Sale in -Col3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prince Alfred Tower Apartment - Colombo 3
Prince Alfred Tower Apartment - Colombo 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 53,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - 03 Bedroom New Apartment In MtLavania for Sale
03 Bedroom New Apartment In MtLavania for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Apartment For Sale - Col
3 Room Apartment For Sale - Col

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Luxury Apartment for Sale - Col 03
Blue Ocean Luxury Apartment for Sale - Col 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 3 (1063 B)
Apartment for Sale in Colombo 3 (1063 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Colombo 3 (1112 B)
Apartment for Sale in Colombo 3 (1112 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Apartment For Sale - Col
3 Room Apartment For Sale - Col

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Empire luxury apartment for sale Col 03
Empire luxury apartment for sale Col 03

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 84,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for sale In Colombo 3
New Apartment for sale In Colombo 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment Colombo 03
Brand New Apartment Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,100,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - A Penthouse Sale at Colombo 03
A Penthouse Sale at Colombo 03

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 130,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Crescat Apartment for Sale - Colombo 3
Crescat Apartment for Sale - Colombo 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Furnished Apt for Sale in Colombo
3 BR Furnished Apt for Sale in Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Crescat Apartment for Sale - Col 3
Crescat Apartment for Sale - Col 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in colombo 3 (653b)
Apartment For Sale in colombo 3 (653b)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 3
Apartment For Sale in Colombo 3

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE - Col 03
APARTMENT FOR SALE - Col 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 71,500,000

දින 26
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale Colombo 3
Apartment For Sale Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 49,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in colombo 3
Apartment for sale in colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 50,000,000

දින 30
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 3
Apartment in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Col03
Apartment for sale in Col03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,100,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in -Col3
Apartment for Sale in -Col3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,900,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Colombo - 03
Apartment For Sale In Colombo - 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 48,000,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 3
Apartment for sale in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 49,900,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 03 Apartment for Sale
Colombo 03 Apartment for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!