දැන්විම් 1,603 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි දැන්වීම්

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S 16/64 FUL SET BOX (Used)
Apple iPhone 6S 16/64 FUL SET BOX (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Oppo F3 Plus 2018 (New)
Oppo F3 Plus 2018 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 10,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung (Used)
Samsung (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

විනාඩි 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System
Hikvision 1MP 4Ch CCTV Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL
WIRELESS WIFI VIDEO SMART DOOR BELL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,990

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA
DVR 4U METAL CABIN FOR CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,350

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON EN-EL 14 CAMERA BATTERY
NIKON EN-EL 14 CAMERA BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,975

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 8 Cameras System
Full HD CCTV 8 Cameras System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System
Hikvision 4ch 2MP Full HD CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET
1 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,290

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS
GSM BURGLARY ALARM SYSTEM WIRELESS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone Xs | Max (New)
Apple iPhone Xs | Max (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 248,500

පැය 4
රූපවාහිනි-කොළඹ - LED TV 32”
LED TV 32”

කොළඹ, රූපවාහිනි

රු 19,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,290

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 145,900

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,950

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256GB (Used)
Apple iPhone X 256GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 145,000

පැය 6
රූපවාහිනි-කොළඹ - 32 inch Led TV
32 inch Led TV

කොළඹ, රූපවාහිනි

රු 21,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung GALAXY DUO 32GB (Used)
Samsung GALAXY DUO 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6 64GB grey (Used)
Apple iPhone 6 64GB grey (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 109,900

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 8 64GB (New)
Apple iPhone 8 64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 111,500

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMART HOME AUTOMATION KIT
SMART HOME AUTOMATION KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY
SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Xiaomi Mi A2 (New)
Xiaomi Mi A2 (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 36,490

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Xiaomi MI 8 6/64GB (New)
Xiaomi MI 8 6/64GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 69,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 64GB Midnight Blac
Samsung Galaxy Note 8 64GB Midnight Blac

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 88,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!