වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Executive - Colombo 11
Office Executive - Colombo 11

Popular Peanut/Mixture Manufacturer in Sri Lanka

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Colombo 11
Data Entry Operators - Colombo 11

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Store Keeper - Colombo 11

Shakirs

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Agent Colombo 11
Call Center Agent Colombo 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Agent - Col 11
Customer Care Agent - Col 11

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Person - Colombo 11
Sales Person - Colombo 11

sales @ same place

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Telephone Operator - Col11

Hilal

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Sales Representative - Col 11

Metro Serandib (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Sales Representatives - Colombo 11

METRO SERANDIB (PVT) LTD – COLOMBO 11

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
Sales Representative - Colombo 11

Buhary & Company (pvt) LTD (Dialog Distributor)

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
වෙලද සහයකයන් - කොළඹ 11

B.N.C. එන්ටර්ප්‍රයිසස්(පුද්ගලික)සාමගම

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
Accounts Clerk - Col 11

D Peisis & Company (pvt ) Ltd

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
Graphic Designer - Colombo 11

JRCA CRATION

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
Packing Machinery Technician - Col 11

Hara Packaging

රු 25,000 - 55,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!