දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Colombo 11
Data Entry Operators - Colombo 11

IT Software Solution - Homebase Works

රු 16,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Colombo 11
Data Entry Operators - Colombo 11

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Officer - Colombo 11
Customer Service Officer - Colombo 11

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Accounts Executive - Colombo 11

Whole and Retails

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Colombo 11
Sales Assistant - Colombo 11

Ruhunu Stationery

රු 16,000 - 18,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
Sales Representative - Colombo 11

The Retailer

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Colombo 11
Graphic Designer - Colombo 11

Redline lanka

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
Chef - Colombo 11

Green Waves vegan

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!