වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H -100 2000
Hyundai H -100 2000

23,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Buddy Van 2016
Mitsubishi Buddy Van 2016

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 2011
Nissan Caravan 2011

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,175,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Extol 2002
Daihatsu Extol 2002

105,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER GL 201 2007
Toyota KDH SUPER GL 201 2007

87,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH GL 2010
Toyota KDH GL 2010

128,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER GL 201 2008
Toyota KDH SUPER GL 201 2008

121,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,575,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2006
Nissan Vanette 2006

128,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dayana Lorry 1993
Toyota Dayana Lorry 1993

185,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,385,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2016
Suzuki every 2016

1,300 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,610,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota NOHA HYBRID 2015
Toyota NOHA HYBRID 2015

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi PO 15 Delica Green 1989
Mitsubishi PO 15 Delica Green 1989

400,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TownAce CR27 Green 1995
Toyota TownAce CR27 Green 1995

192,892 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,380,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace loto 1994
Toyota Townace loto 1994

175,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC HFC1078K 2016
JAC HFC1078K 2016

32,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 1996
Toyota DYNA 1996

380,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH GL 2012
Toyota KDH GL 2012

97,332 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland tusker super 2005
Ashok Leyland tusker super 2005

158,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Semi join 2011
Suzuki Every Semi join 2011

53,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Fuso 2016
Mitsubishi Fuso 2016

300 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Noha KR 42 2001
Toyota Townace Noha KR 42 2001

149,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2016
Tata Dimo Batta 2016

15,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 55
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo lokka 2014
Unimo lokka 2014

20,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

දින 55
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2011
Toyota Coaster 2011

137,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 184

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!