වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1996
Mazda Bongo 1996

550,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 42 2002
Toyota CR 42 2002

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,625,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 113 Dolphin 1994
Toyota LH 113 Dolphin 1994

365,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 27 1993
Toyota CR 27 1993

220,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E 24 1992
Nissan Caravan E 24 1992

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 42, white colour 1999
Toyota CR 42, white colour 1999

235,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VANETTE DIESEL 1998
Nissan VANETTE DIESEL 1998

115,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Volkswagen Van 1987
Volkswagen Van 1987

153,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro MPV 2012
Micro MPV 2012

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette GL LionFace 1999
Nissan Vanette GL LionFace 1999

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 713 2012
Tata 713 2012

74,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1993
Toyota Townace 1993

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Shell LH70B 1983
Toyota Shell LH70B 1983

675,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hiject Cruise 2014
Daihatsu Hiject Cruise 2014

29,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro MPV III 2011
Micro MPV III 2011

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - china snowfox bus 2017
china snowfox bus 2017

20,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1987
Toyota Hiace 1987

500,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Highroof 1993
Toyota Dolphin Highroof 1993

450,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL Black 2007
Toyota KDH Super GL Black 2007

135,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,850,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu M Lorry 1963
Isuzu M Lorry 1963

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 350,000

දින 46
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab 1999
Mitsubishi Minicab 1999

123,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Volkswagen Van 1985
Volkswagen Van 1985

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 51
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan. E25 2010
Nissan caravan. E25 2010

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!