වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan Mobile Food Truck 2008
Changan Mobile Food Truck 2008

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2013
Tata Dimo Batta 2013

63,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 970,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 1999
Toyota KR 42 1999

161,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SGL Dark Pime 2015
Toyota KDH SGL Dark Pime 2015

47,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1991
Toyota Townace 1991

275,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DOLPHIN 2003
Toyota DOLPHIN 2003

149,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER GL 2008
Toyota KDH SUPER GL 2008

130,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER GL 2008
Toyota KDH SUPER GL 2008

121,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2013
Tata Dimo Batta 2013

63,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 970,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPER LONG 2008
Toyota KDH SUPER LONG 2008

89,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta EX 2 2014
Dimo Batta EX 2 2014

7,800 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E 24 1992
Nissan Caravan E 24 1992

180 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah KR42 van 2006
Toyota Noah KR42 van 2006

138,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,525,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Clipper (every) 2017
Suzuki Clipper (every) 2017

1,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,560,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 1997
Toyota CR41 1997

278,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace KDH 2004
Toyota Hiace KDH 2004

174,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,875,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 2006
Nissan Caravan 2006

278,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,275,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu LKR 2006
Isuzu LKR 2006

280,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - King long 2015
King long 2015

47,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SGL Dark Prime 2015
Toyota KDH SGL Dark Prime 2015

47,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,100,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan E25 2007
Nissan E25 2007

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan Mobile Food Truck 2008
Changan Mobile Food Truck 2008

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 51 1983
Toyota LH 51 1983

600,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,440,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster Bus 1992
Toyota Coaster Bus 1992

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata ACF EX 2( BLACK) 2015
Tata ACF EX 2( BLACK) 2015

17,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 41
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2007
Suzuki Every 2007

109,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,990,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!