වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi cantar lorry 2002
Mitsubishi cantar lorry 2002

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Lorry 2008
Suzuki Lorry 2008

47,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota late aces 1991
Toyota late aces 1991

165,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR27 1993
Toyota CR27 1993

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,225,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HILUX FULL OPTION 2012
Toyota HILUX FULL OPTION 2012

72,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 42 2002
Toyota CR 42 2002

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,625,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah 2006
Toyota Noah 2006

207,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2013
Suzuki Every 2013

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H100 2000
Hyundai H100 2000

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,990,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NAVARA DIESEL 2010
Nissan NAVARA DIESEL 2010

81,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Super GL 2002
Toyota Dolphin Super GL 2002

111,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,790,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin super GL 1996
Toyota Dolphin super GL 1996

278,878 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,090,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa 2010
Mitsubishi Rosa 2010

189,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2003
Daihatsu Hijet 2003

140,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette 1992
Nissan vanette 1992

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Seats 2017
Suzuki Every Full Seats 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace, White 2005
Toyota Hiace, White 2005

137,473 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Buddy Van 2012
Mitsubishi Buddy Van 2012

136,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 1725L 1999
Toyota Dolphin LH 1725L 1999

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,075,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan van 1994
Nissan Caravan van 1994

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace LH 20 1980
Toyota Hiace LH 20 1980

1,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1300cc 1999
Suzuki Every 1300cc 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi P15 1994
Mitsubishi P15 1994

306,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Original VX 1993
Nissan Caravan Original VX 1993

310,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace cr27 1996
Toyota Townace cr27 1996

194,600 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,585,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!