දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ONE BED ROOM UNIT IN BORALESGAMUWA
ONE BED ROOM UNIT IN BORALESGAMUWA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Dehiwala
Room for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Room Available for 2 Gents - Boralesgamuwa
Luxury Room Available for 2 Gents - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Boralesgamuwa
Room for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - PAPILIYANA – BRAND NEW ACCOMODATION
PAPILIYANA – BRAND NEW ACCOMODATION

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ONE BED ROOM UNIT IN BORALESGAMUWA
ONE BED ROOM UNIT IN BORALESGAMUWA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Boralesgamuwa
Annex for rent - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in - Boralesgamuwa
Annex for rent in - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Boralesgamuwa
Annex for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Bed Room Annex for A Small Family/ladies - Boralesgamuwa
2 Bed Room Annex for A Small Family/ladies - Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent near Boralesgamuwa junction
Rooms for rent near Boralesgamuwa junction

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Up Stairs House for Rent in Boralasgamuwa
Up Stairs House for Rent in Boralasgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Boralesgamuwa
Room for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 10, නානකාමර: 7

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT AT BORALESGAMUWA
ROOM FOR RENT AT BORALESGAMUWA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Boralesgamuwa
Room for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs annex for rent in Boralesgamuwa
Upstairs annex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex with 04 Bedrooms Boralesgamuwa
Annex with 04 Bedrooms Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 65,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Pepiliyana
Annex for Rent - Pepiliyana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent - Borelasgamuwa
House for rent - Borelasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Boralesgamuwa
Room for rent - Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent
Room for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Borelasgamuwa
Room for rent - Borelasgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Borelasgamuwa
Room for rent - Borelasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Large Room for Rent - Borelasgamuwa
Large Room for Rent - Borelasgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - කාමරයක් බදු දීමට ඇත - බොරලැස්ගමුව
කාමරයක් බදු දීමට ඇත - බොරලැස්ගමුව

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Boralesgamuwa
Room For Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!