දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land Sale Boralesgamuwa
Bare Land Sale Boralesgamuwa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - LAND for Apartments in BORALESGAMUWA
LAND for Apartments in BORALESGAMUWA

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Boralesgamuwa
Land for Sale in Boralesgamuwa

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralasgamuwa
Land for sale in Boralasgamuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - House with land , Boralasgamuwa
House with land , Boralasgamuwa

13.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Super Land for Sale - Boralasgamuwa
Super Land for Sale - Boralasgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 05 - Piliyandala
Classic Land / For Sale Plot 05 - Piliyandala

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,925,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 03 - Piliyandala
Classic Land / For Sale Plot 03 - Piliyandala

7.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,752,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND for Apartments in BORALESGAMUWA
LAND for Apartments in BORALESGAMUWA

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Boralasgamuwa
Land for sale - Boralasgamuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - BORARESGAMUWA 10P LAND FOR SALE
BORARESGAMUWA 10P LAND FOR SALE

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Boralesgamuwa
Land For Sale in Boralesgamuwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Boralasgamuwa Neelammahara Rd Land for Sale
Boralasgamuwa Neelammahara Rd Land for Sale

13.52 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land For Sale In Boralasgamuwa
Residential Land For Sale In Boralasgamuwa

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Borelesgamuwa
Land for Sale Borelesgamuwa

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Boralesgamuwa
Land for sale - Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Raththanapitiya Land for Sale
Raththanapitiya Land for Sale

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Super Land for Sale Boralasgamuwa
Super Land for Sale Boralasgamuwa

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,812,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Boralasgamuwa
Land for Sale in Boralasgamuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in - Boralasgamuwa
Land For Sale in - Boralasgamuwa

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sell in - Bokundara
Land for sell in - Bokundara

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - 08 P BARE LAND SALE AT BORALESGAMUWA
08 P BARE LAND SALE AT BORALESGAMUWA

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,575,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - LAND IN BORALESGAMUWA
LAND IN BORALESGAMUWA

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for sale near Wijerama Junction, High Level Road
Bare Land for sale near Wijerama Junction, High Level Road

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for sale with a house - Pepiliyana
Residential Land for sale with a house - Pepiliyana

12.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - 07P LAND FOR SALE IN BORALESGAMUWA
07P LAND FOR SALE IN BORALESGAMUWA

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!