වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Borelesgamuwa
Land in Borelesgamuwa

45.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p land, rattanapitiya,boralesgamuwa
10p land, rattanapitiya,boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land For Sale Boralesgamuwa
Commercial Land For Sale Boralesgamuwa

6.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA
20 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 825,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale In Boralesgamuwa
Land for sale In Boralesgamuwa

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 24,375,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 45.8 P & PROPERTY SALE BORALESGAMUWA
45.8 P & PROPERTY SALE BORALESGAMUWA

45.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house in Pepiliyana
Land with house in Pepiliyana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land close to Boralesgamuwa
Land close to Boralesgamuwa

9.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale in Mattegoda prime
Land Sale in Mattegoda prime

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Com Prop MCP442
Boralesgamuwa | Com Prop MCP442

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 168,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Bellanvila Dehiwala
Land for sale in Bellanvila Dehiwala

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Papiliyana, Boralesgamuwa
Land in Papiliyana, Boralesgamuwa

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Bokundara
Land for sale Bokundara

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 8p land Prime Residential Boralessgamuwa
8p land Prime Residential Boralessgamuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P With PROPERTY SALE AT BOKUNDARA
20 P With PROPERTY SALE AT BOKUNDARA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Boralesgamuwa
Land For Sale in Boralesgamuwa

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Borelesgamuwa
Land For Sale in Borelesgamuwa

14.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,440,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Boralasgamuwa
Land for sale Boralasgamuwa

9.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Boralesgamuwa
Land For Sale Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Boralesgamuwa
Land For Sale In Boralesgamuwa

24.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Boralesgamuwa
Land for Sale in Boralesgamuwa

23.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale boralesgamuwa
Land for sale boralesgamuwa

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - 6Perch Land Sale in Boralesgamuwa
6Perch Land Sale in Boralesgamuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
Land for Sale Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,010,000 පර්ච් එකකට

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!