වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - BORALESGAMUWA 8.34P LAND FOR SALE.
BORALESGAMUWA 8.34P LAND FOR SALE.

8.34 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Land for sale in Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,350,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Boralasgamuwa
Land for Sale in Boralasgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P X 3 Blocks For Sale I boralesgamuwa
10 P X 3 Blocks For Sale I boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Land Sale MCP654
Boralesgamuwa | Land Sale MCP654

6.87 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Land Sale MCP608
Boralesgamuwa | Land Sale MCP608

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Land Sale MCP654
Boralesgamuwa | Land Sale MCP654

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Land Sale MCP610
Boralesgamuwa | Land Sale MCP610

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Bellanwila Land For Sale
Bellanwila Land For Sale

6.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 15,180,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 4 Small blocks of land -Boralesgamuwa
4 Small blocks of land -Boralesgamuwa

27.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - BORALESGAMUWA 8.34P LAND FOR SALE.
BORALESGAMUWA 8.34P LAND FOR SALE.

8.34 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in boralesgamuwa
Land for sale in boralesgamuwa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land for sale
Commercial land for sale

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 21,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land & warehouse for sale Boralesgamuwa
Land & warehouse for sale Boralesgamuwa

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa | Land Sale MCP623
Boralesgamuwa | Land Sale MCP623

8.13 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,625,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land, Boralesgamuwa
Commercial land, Boralesgamuwa

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - 10.2 P LAND SALE AT BORALESGAMUWA
10.2 P LAND SALE AT BORALESGAMUWA

10.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Super.land.for.sale.
Super.land.for.sale.

8.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,930,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - 17.75 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA
17.75 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA

17.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,225,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Boralesgamuwa
Land for sale in Boralesgamuwa

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 08 P BARE LAND SALE AT BORALESGAMUWA
08 P BARE LAND SALE AT BORALESGAMUWA

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land with Building in Boralesgamuwa
Land with Building in Boralesgamuwa

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 45,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for sale Papiliyana
Commercial Land for sale Papiliyana

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 45,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Boralesgamuwa Land in town
Boralesgamuwa Land in town

31.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!