දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Bellanwila
House For Sale In Bellanwila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Newly Built House in Boralesgamuwa
Newly Built House in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Boralesgamuwa
House For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Bokundara
House for sale in Bokundara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - SINGLE HOUSE & 16.5 P BORÀLESGAMUWA
SINGLE HOUSE & 16.5 P BORÀLESGAMUWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 6BR House For Sale Boralesgamuwa
6BR House For Sale Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale In Werahara Boralasgamuwa
House for Sale In Werahara Boralasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House with 16 P Sale Boralesgamuwa
House with 16 P Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - KP property | House @ Boralesgamuwa
KP property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa | House| MCP H0517
Boralesgamuwa | House| MCP H0517

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House In Boralesgamuwa
House In Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Bellanwila
House For Sale In Bellanwila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House & Land Sale in Borelesgamuwa
House & Land Sale in Borelesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 2 storied house, boralesgamuwa
2 storied house, boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Brand New House Bokundara
Brand New House Bokundara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - 2 Unit House for sale in Boralesgamuwa
2 Unit House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Boralesgamuwa
House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 59,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand New house for sale Boralesgamuwa
Brand New house for sale Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Boralasgamuwa
House For Sale in Boralasgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Two storey house for sale Boralesgamuwa
Two storey house for sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa | House Sale MCP 434
Boralesgamuwa | House Sale MCP 434

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Boralesgamuwa
Luxury House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Boralesgamuwa
House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,800,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - KP property | House @ Boralesgamuwa
KP property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - KP property | House @ Boralesgamuwa
KP property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!