දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 20 P SALE BOKUNDARA
02 STORY HOUSE & 20 P SALE BOKUNDARA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Boralesgamuwa
House For Sale In Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE BORALASGAMUWA
HOUSE FOR SALE BORALASGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury new 3 story house - Boralesgamuwa
Luxury new 3 story house - Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY LUXURY HOUSE SALE BORALESGAMUWA
03 STORY LUXURY HOUSE SALE BORALESGAMUWA

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - SINGLE HOUSE FOR SALE BORALESGAMUWA
SINGLE HOUSE FOR SALE BORALESGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Boralesgamuwa
House For Sale In Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa MCP434
House for sale in Boralesgamuwa MCP434

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Houses For Sale Boralasgamuwa
Houses For Sale Boralasgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For sale Boralesgamuwa HH522
House For sale Boralesgamuwa HH522

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House in Boralesgamuwa HH517
House in Boralesgamuwa HH517

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 6BR House & 6P for Sale in Boralesgamuwa
6BR House & 6P for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House with Land for Sale Boralesgamuwa
House with Land for Sale Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House tow story for sale - Borelesgamuwa
House tow story for sale - Borelesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA
03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE WITH 15 P SALE KATUWAWALA
03 STORY HOUSE WITH 15 P SALE KATUWAWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - New House & For Sale in Boralesgamuwa
New House & For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE Boralesgamuwa
HOUSE FOR SALE Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 45,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE 45.8 P BORALESGAMUWA
02 STORY HOUSE 45.8 P BORALESGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,205,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Boralasgamuwa
House for Sale in Boralasgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two storied House - Boralesgamuwa
Two storied House - Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Most luxurious house in Boralesgamuwa
Most luxurious house in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 1,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In boralesgamuwa
House For Sale In boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!