දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

පැය 3
ගෙවතු-කොළඹ - One time used Orchid Clay pots
One time used Orchid Clay pots

කොළඹ, ගෙවතු

රු 30

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Three feet folding table and chair...
Three feet folding table and chair...

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

පැය 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - උණ බට
උණ බට

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft
LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft
PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,900

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table
Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 6 Kolon Dining Table Chairs
6 Kolon Dining Table Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Verandah Chairs
Mahogany Verandah Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Corner Stand
Wooden Corner Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office table
Office table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Italy Sofa
Italy Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Italy bed and spring metres
Italy bed and spring metres

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Italy leather
Sofa Italy leather

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Wall Art
Wall Art

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Table
Computer Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs
Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Comfortable Chair For Sale
Comfortable Chair For Sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Table
Office Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hot water bottle 0.6L
Hot water bottle 0.6L

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Veranda Chair
Mahogany Veranda Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!