දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Student Chair
Student Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,500

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cloth rack
Cloth rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

පැය 5
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table
Dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Christmas Tree 6 Feet Double layer
Christmas Tree 6 Feet Double layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,250

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - OLIK Electric Grass Cutter
OLIK Electric Grass Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 4,850

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Christmas Tree 5 Feet Double layer
Christmas Tree 5 Feet Double layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Student Chair
Student Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,200

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L
KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,410

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Prestige Pressure Cooker
Prestige Pressure Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Portable Sewing Machine
Singer Portable Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - OLIK Earth Auger 200mm 8"
OLIK Earth Auger 200mm 8"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 34,900

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Pendent Light
Pendent Light

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 48,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door windows
Door windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 3
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 5 Feet Green Christmas Tree Double Layer
5 Feet Green Christmas Tree Double Layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,750

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 6 Feet Green Christmas Tree Triple Layer
6 Feet Green Christmas Tree Triple Layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,999

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 6 Feet Green Christmas Tree Double Layer
6 Feet Green Christmas Tree Double Layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,250

දින 5
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - 6 Feet Green Christmas Tree Single Layer
6 Feet Green Christmas Tree Single Layer

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,850

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 3"
FORD Petrol Water Pump 3"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 62,900

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cast Iron Gas Cookers
Cast Iron Gas Cookers

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,500

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,150

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dining table
Teak dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Small Cupboard from UK
Small Cupboard from UK

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two Door Wardrobe - from UK
Two Door Wardrobe - from UK

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!