වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota shell short 1989
Toyota shell short 1989

170,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

66,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - JAC Lorry 14 2012
JAC Lorry 14 2012

80,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan Van 1994
Nissan Caravan Van 1994

378,084 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR 26 Van 1987
Toyota Townace CR 26 Van 1987

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Elf Lorry 14.5 1987
Isuzu Elf Lorry 14.5 1987

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota SUPER GL (KDH) 2005
Toyota SUPER GL (KDH) 2005

130,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,150,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan bongo lorry 2007
Nissan bongo lorry 2007

180,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu elf 2002
Isuzu elf 2002

300,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu elf crew cab 1992
Isuzu elf crew cab 1992

80,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

250,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota KDH 201 2011
Toyota KDH 201 2011

130,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,675,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR26 1986
Toyota Townace CR26 1986

273,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota 27 1991
Toyota 27 1991

292,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan vanette 2007
Nissan vanette 2007

118,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

225,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan GLL 1999
Nissan Caravan GLL 1999

275,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Cummins Lorry 2012
Tata Cummins Lorry 2012

50,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin 1990
Toyota Dolphin 1990

525,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan caravan Long 1993
Nissan caravan Long 1993

120,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Hiace Shell Van 1987
Toyota Hiace Shell Van 1987

383,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Liteace van 1988
Toyota Liteace van 1988

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,220,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Dimo lokka 2012
Tata Dimo lokka 2012

60,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,435,000

දින 54
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR 26 1986
Toyota Townace CR 26 1986

397,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,360,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!