වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

380,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2001
Mazda bongo 2001

194,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1999
Nissan Caravan 1999

270,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Shall 1988
Toyota Shall 1988

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette Bongo Model 1994
Nissan Vanette Bongo Model 1994

228,679 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Venette 2000
Nissan Venette 2000

294,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

278,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta AceEx2.blue 2015
Dimo Batta AceEx2.blue 2015

50,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

380,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata LPT-713 2001
Tata LPT-713 2001

71,520 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan elff 1997
Nissan elff 1997

220,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Single Wheel 1981
Isuzu Single Wheel 1981

299,998 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2009
Mazda bongo 2009

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Hiace Van Hi roof 1987
Toyota Hiace Van Hi roof 1987

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota dolfin super gl 1998
Toyota dolfin super gl 1998

461,600 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,900,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR27 1991
Toyota Townace CR27 1991

233,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR27 1989
Toyota Townace CR27 1989

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2001
Mazda bongo 2001

194,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Titan 1994
Mazda Titan 1994

55,516 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 53
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Diana Diumo 2001
Toyota Diana Diumo 2001

45,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!