හරහා ඔබට අවශ්‍ය දේ ගෙන්වා ගන්නහරහා ආරක්ෂිතව හා පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අයිතමයක් ගෙන්වා ගන්න

තව බලන්න
මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

බෙන්තොට විකිණීමට ඇති Intel සන්නාමයේ පරිගණක , ලැප්ටොප්

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි